Kapitola 9

Činnost OK1KKP 1981 – 1985

 

1981

Okresní přebor ROB:  Plánován na den 26.4.1981 na Mostné hoře . Organizačně bylo vše zajištěno, bohužel z kraje nebyla dodána technika , tak se závod neuskutečnil.

Krajský přebor ROB: Ve dnech 15. – 17.5.1981 se konal v Českém Dubu krajský přebor v ROB všech kategorií. Družstvo našeho okresu reprezentované vybranými závodníky z radiokroužku mládeže radioklubu Litoměřice soutěžilo ve třech kategoriích s těmito výsledky:

C1H  Bukvaj Jiří  80 m  12.místo,  2m 2.místo, 6.ZDŠ

          Pospíšil Rudolf                     2m 3.místo ,6.ZDŠ

C1D  Driemerová Mir.  80 m  1.místo, 2 m 1.místo, 1.ZDŠ

C2H  Bukvaj Pavel  80 m  10 místo, 2 m 5 místo , 6.ZDŠ

         Koš Jiří  80 m  9.místo , 6.ZDŠ

Trenér družstva: Erik Marčík     Vedoucí výpravy: Driemer Miroslav

Zkoušky operátorů:  Před okresní komisí se konaly dne 29.5.1981 : Branšovský RO C, Driemerová RO D OL, Motejl ROB,  Moravec RO C, Kala  RO C, Kala mladší RO C, Zaoral RO C,

 

Vyhodnocení krajského přeboru v telegrafii:  Přeborník Studnička získal II. výkonnostní třídu . Dále se zůčastnil republikového přeboru a zůčastnil se celostátního přeboru v Brně. Dobře byl přpraven i Motejl, kterému chybělo jen více klidu.

Polní den KV: Uskutečnil se dne 6.6.1981 na terezínské kotlině.Zařízení OTAVA s anténou,měnič zajistil Driemer , Akumulátory Studnička, Holemý .Účast: Aschebrenér, Holemý, David, Driemer, Šrámek . Celkový zisk  4700 bodů. 

Polní den VKV: Kóta byla  dohodnuta s lovosickou kolektivkou OK1KGR, která nám propůjčila kótu LOVOŠ QRA HK31. A tak jsme  si mohli vyzkoušet provoz 3. – 5.7.1981 z takto příkré a dobré kóty. Závodu se zůčastnili: Aschebrenér, Driemer, Motejl, Holka, Šrámek, Kala + syn, Merta, Devera, Holemý, David, Marčík Erik, Branšovský, Zaoral. Zařízení bylo zapůjčeno od OK1JZS. Anténa klubová. Akumulátory zajistil Holemý.

Závodili jsme v I.kategorii do 1W.  S 32 398 body jsme se umístnili na 69 mistě.

Celý závod počínaje organizací vypadal pro nás lepší než předešlá léta, co do zájmu i organizace celého závodu, staniční deníky ze závodů byly odeslány včas .

Spojovací služby: Rallye Teplice 25 – 26.4. 1981 zabezpečil Šrámek,  Holka , Driemer, Driemerová, Merta, OK1- 17000. Terezínské slavnosti zabezpečil za těžkých technických podmínek Motejl, Studnička , Holka + 1 . Rallye ŠKODA 1981  10.- 11.7.1981 - OK1KKS9 cíl RZ4,11,18 u zastávky autobusu Mošnice zabezpečil Driemer.

Ostatní závody: Kolektivka OK1KKP se v soutěži MSČSP  umístnila v kraji na 3. místě.

Velikonoční závod VKV 19.4.1981  Účast OK1JZS, OK1AGS, OK1-17000 ,

Byl splněný diplom PRAHA ,23 spojení počet bodů 32. Na diplomu Praha se podíleli : OK1BOM, OK1AV, OK1AIR,

Dne 20.března 1981 byl vyhlášen pohotovostní závod,který proběhl v nočních hodinách.Tohoto závodu se zůčastnili: Aschebrener, Motejl a Holemý

Práce s mládeží – Zdárně pracoval oddíl radioamatérů na 6.ZDŠ pod vedením Marčíka a pomocných instruktorů Bukvaje Jiřího a Marčíka Erika v tomto roce v počtu 15 členů. Zejména pracovali aktivně v ROB.

Při ODPM pracoval kroužek radistického dorostu pod vedením Zajíčka v počtu 8 členů, zejména se základy radiotechniky, základních manuálních dovedností potřebných v radiotechnickém oboru. Výběr Zajíčka byl výtečný tah po výměně Rajmona.

Ostatní činnost: Antenní díl pro kolektivní stanici vyrobili Aschebrenér, Motejl a Holka. Police zajistili Holemý a David. Byla zahájena výroba transvertoru na 145 MHz. Práci řídil Šrámek.

O klubovou nástěnku se vzorně starala Driemerová Mirka.

K 31.12.1981 měl radioklub celkem 54 členů, z toho 18 mládeže do 15 let.

 

 

1982

Práce s mládeží :

Podle plánu práce oddílu mladých radioamatérů se uskutečnil ve dnech 8. – 10. ledna 1982 II.ročník zimního ROB v Jiřetíně pod Bukovou. Této akce, která se konala v rekreačním zařízení OPS Litoměřice se zůčastnilo 19 členů a 5 vedoucích.Hlavním vedoucím a rozhodčím celého závodu byl Marčík Karel ,vedoucí kroužku. Odborným spolupracovníkem a pomocníkem byl Motejl Ota. O zdárný průběh akce po stránce ubytování, stravování a kulturního vyžití dětí se starali Marčíková, Sedlák a Rousová. Celá akce proběhla podle plánu.

Vlastní závod proběhl 9. ledna v dopoledních hodinách, bohužel jen v pásmu 2 m. Závod v pásmu 80 metrů,který je nedělitelnou součástí každého ROB, nemohl být tentokrát uskutečněn pro kritický nedostatek přijímačů typu ROB nebo Orient. Závodníky, funkcionáře i materiál pronásledovala značná nepřízeň počasí.Přestože start byl až v 9 hodin,stále byla okolní teplota nižší než – 15 stupňů C. Docházelo v mnoha případech a nikoli ojediněle k zamrzání baterií v přijímačích.Po 2 hod provozu se snížila vlivem mrazu kapacita zdrojů pro vysílače natolik,že poslední závodníci dobíhali závod již na hranici regulérnosti. Závod byl vypsán ve třech kategoriích.Nejvyšší úroveň měl závod v kategorii C-1. Rozdíl času mezi závodníky 1 a 2 místa byl 8 sekund.Mezi závodníky na 3 a 4 místě,kteří měli od prvého odstup 3 minuty, byl rozdíl 10 sekund.Celkem v kategorii C-1 startovalo 11 závodníků. Kategorie C-1 žákyně byla poznamenána běžeckým handicapem favoritky závodu a malou zkušeností ostatních závodnic. Zde celkem startovalo 5 závodnic. Kategorie C-2 byla vypsána jako náborová,zde byli 3 závodníci.

Celý závod byl ovlivněn počasím,ale hlavně nedostatkem možností trénovat se zařízením na 2 metry,protože práce s ním se liší od práce se zařízením na 80 m.Tato skutečnost není pro zasvěcené ničím novým, neboť se projevuje jak v okresním přeboru,tak i v dalších závodech.

Výsledková listina:

ROB:   C-1 žáci : 1. Sládek František

2. Geletka Martin

3. Rechtorík Petr

C-1 žákyně: 1. Lorencová Marcela

                  2. Hájková Vladimíra

         3. Čížková Jana

C-2     1. Marčík Boris

       2. Stáňa Petr

                   3. Rousová Jaroslava

Závod byl doplněn    dalšími 3 disciplinami, které se plnily na chatě. Překrásné okolí chaty OPS dalo dětem z Litoměřic možnost poznat   pravou horskou zimu se spoustou sněhu a možností být na vzduchu bez exhalátů. 

                   

Spojovací služby : Rallye Teplice byla zabezpečena těmito členy: Merta+ junior, Holka, Motejl, Šrámek,  všichni obdrželi za provedení poděkování z KV Svazarmu. Mírovou slavnost Terezín zajistili: Holka , Merta, Holemý, Studnička, David, Motejl, Zajíček + mládež 8 členů

0002

ODPM. Rallye ŠKODu odpovědně zabezpečil 10.7.1982 Šrámek a Motejl.    

Ostatní činnosti:  Pokračuje  stavba transvertoru 28/145 MHz , kterou provádí Šrámek za podpory Merty,Aschebrenera a Holky po stránce materiálního zabezpečení. Byla provedena úprava OTAVY pro transvertor 28/145 MHz.Branšovský dokončil stabilizovaný zdroj pro potřeby klubu a bylo zřízeno pracoviště VKV pro pravidelnou činnost kolektivky. Na tomto se podílel Aschebrenér, Branšovský ,Motejl a další.Na budování antény na VKV se zapojil Aschebrenér a Motejl.  Setkání VKV amatérů na Konopáči se zůčastnili: Holka a Motejl. Setkání severočeských radioamatérů v Jablonném v Podještědí se zůčastnili: Driemer, Driemerová, Motejl, Branšovský, Holková, Merta. Zabezpečení soutěže ROB v táboře ODPM Litoměřice Leská se zůčastnili dne 28.srpna 1982 z našeho radioklubu : Driemer, Driemerová a Holka. Výcvik branců prováděl Motejl+ Devera.

Polní den 1982 : Polní den se opět konal na kótě Lovoš.Polního dne se zůčastnili: Horský, Motejl, Šrámek, Aschebrenér, Merta, Dusík, Čundrle , Studnička, David, Holemý, Driemerová, Driemer, Branšovský, Neuman, Marčík Erik. PD mládeže se zůčastnila Driemerová. Problémem v závodě byla tradičně doprava a počasí také dosti dobře nepřálo. Zůčastnili jsme se: v I. ktg. 144 MHz a umístnili se s 23760 body na 63 místě. V  IV.ktg.432 MHz jsme se umístnili s 1918 body na 39 místě. Díky Šrámkovi jsme tedy byli i na 70 cm.

img221

Ostatní závody:  Soutěž Mostecká stávka KV a VKV , každý operátor musel udělat minimálně 10 QSO týdně.Nejvíce se zapojili : Aschebrenér, Petrides, Motejl, Merta, Driemer, Branšovský, Driemerová a Holka.  Zůčastnili jsme se  závodu soutěže KV Lidice. Zůčastnili jsme se krajského přeboru MVT dne 15.5.1982 konaného v Perštejně. Vedoucí týmu Driemer. Závodníci: Petrydes 3 místo , Devera 2 místo . Závodu PD KV se zůčastnil Aschebrenér a Devera. Uskutečnili spojení za 1537 bodů.

Okresní přebor v telegrafii se uskutečnil dne 16.ledna 1982 v Litoměřicích v Koněvové ulici. Ředitel přeboru byl Aschebrenér, hlavní rozhodčí Driemer, rozhodčí Holka.Pomocný rozhodčí Driemerová a Zajíček.Přebor byl zabezpečen po stránce organizační odpovědně a splnil své poslání v rámci okresu.

Krajský přebor v telegrafii: V měsíci únoru pověřila krajská rada radioamatérů náš radioklub provedením krajského přeboru v telegrafii.Tento přebor byl po stránce organizační naší organizací zvládnut svědomitě a jako rozhodčí zde působili: Driemer, Merta, Holka , jako pomocní rozhodčí Zajíček a Driemerová. Po stránce technické Kautský a Motejl.

Krajský přebor ROB: Uskutečnil se dne 21 – 23.5.1982 v Novém Městě v Krušných horách.Účast: Vedoucí: Zajíček, Driemer, Driemerová, Závodníci: Lorencová 1. místo, Hájková 2. místo, Koš Hrubiško,Komeda, Sládek a Holka za ORRA. V celkovém krajském hodnocení se Litoměřice umístnili na 2. místě.

Republikový přebor ROB: Tohoto republikového přeboru se zůčastnila Lorencová a Hájková.Zde dosáhly čestná umístnění.

K 31.12.1982 měl radioklub celkem 48 členů, z toho 12 mládeže do 15 let

 

 

1983

Krajský přebor v telegrafii: Uskutečnil se dne 26.2.1983 v Litoměřicích, pořadatel RK OK1KKP.Ředitel přeboru Jančura, tajemník Kubeš, hospodář Boušová, Technik Aschebrenér a Kautský, Hlavní rozhodčí Kačírek, Instruktor Dušek. Přebor se uskutečnil v budově ODPM. Dále se zůčastnili: Driemer, Driemerová, Holka, Dusík, Studnička, Aschebrenér ,Devera, Motejl a další…

V letošním roce  byl dokončen jeden z úkolů a to výstavba transvertoru 28/145 MHz ke klubovému zařízení Otava, jak po elektrická tak i mechanické stránce. Provozní zkoušky se uskutečnily přímo v terénu dne 4.6.1983 na Radobýlu. Prokázaly se jeho kvality a tedy i možnost jej používat v stávajícím polním dni VKV. Dokončení transvertoru bylo zásluhou především Šrámka, po mechanické stránce Holemýho.

V klubu se započalo s výstavbou nové VKV antény pro převaděčový provoz. Hlavní části antény byly brzy zhotoveny.

Ve spolupráci Kautského a Aschebrenera byl zprovozněn přijímač R313. Byly zhotoveny potřebné kabely, přidělány konektory.Přijímač byl zfunkčněn, jen je zatím nižší citlivost. Shání se dokumentace k zařízení.

Vysílací činnost kolektivky byla zaměřena převážně na VKV pásma. Zde bylo navázáno od února 73 QSO.Zejména se na této činnosti podíleli : Motejl,Driemerová,Holková,Merta ml., Branšovský, Devera, Driemer, Aschebrenér, Šrámek, a Lorencová. Zásluhou Šrámka byl rovněž upraven FM transceiver BOUBÍN ,aby se na něm dalo slušněji vysílat a přijímat. V pásmu KV bylo navázáno pouze 10 QSO ,vzhledem k rušní TVI.

Okresní přebor v telegrafii: Zde se zůčastnili : Driemer, Driemerová, Holka,Holková, Dusík, Motejl, Devera, Studnička, Zajíček .

Přebor v ROB v Moldavě dne 22.4.1983 , zde se zůčastnili: Dolenský,Hájková,Rechtorík, Bukvaj, Koš a Kormunda.

Krajský přebor  ROB uskutečněn ve dnech 20 – 22.5.1983 v CHřipské se zůčastnili členové kroužku mládeže Marčíka.Tento přebor se počítal i jako okresní přebor v ROB.

Krajský přebor v MVT : Krajský přebor v Moderním víceboji telegrafistů se konal 24.-26.června 1983 v Perštejně. Jako rozhodčí pro příjmem byl delegován z našeho klubu Driemer OK1AGS.Naši závodníci Devera a Motejl závodili v kategorii A. Obsadili tyto místa: 1 místo Devera, 2 místo Motejl. Přeborníci SČ kraje pro rok 1983  : kat.A : Josef Devera OK1DOA, kat.B: Jindřich Vavruška OL4BEV.

Polní den 1983 : Uskutečnil se dne 2. a 3.7.1983 na kótě LOVOŠ. Hlavnímu závodu předcházel Polní den mládeže, kde naši mladí uskutečnili 50 spojení za 3 hodiny závodu.V hlavním závodě se navázalo 192 spojení a s 32717 body jsme se umístnili na 109 místě v II.ktg. 144 MHz.

Použit byl již nový transvertor 28 / 145 MHz s Otavou.

Spojovací služby: Rallye Teplice ve dnech 29.4.1983 zabezpečili: Holka, Holková, Driemerová, Driemer, Motejl, Šrámek, Merta .

Mírová slavnost v Terezíně dne 21.5.1983 – již tradičně tuto spojovačku zabezpečili: Holka, Holemý, David a Driemerová.

Rallye ŠKODA ve dnech 15 – 16.7.1983 zabezpečili : Driemer,Driemerová,Merta a Dolenský

Závody automobilů do vrchu v Pokraticích dne 1.1.1983 zabezpečili:Branšovský,Holka,Holková Motejl.

V měsíci květnu bylo založeno a rovněž tak zahájilo svoji tréninkovou činnost družstvo MVT/moderní víceboj v telegrafii/.Družstvo bylo složeno z těchto členů: Motejl, Devera, David, Perýdes. Na funkci rozhodčího byl vyškolen pro potřeby ORK i Holka.

Brigádnická činnost:  Od začátku roku jsme odpracovali zejména na polích státního statku 165 hodin k červnu 1983. Brigád se zůčastnilo 18 členů, zejména: Holka, Holková,Driemer,Driemerová,Merta,Merta ml,Mašek,Devera,Neuman,Motejl,Lorencová,

Dolenský,Holemý,David,Branšovský,Zajíček,Kautský. Za brigádnické peníze jsme mohli nakoupit nové součástky na VKV.

Práce s mládeží: Po 6 ti letech končil v kroužku mladých radioamatérů na 6.ZDŠ Marčík,neb mění místo pobytu.Kroužek převzal Dolenský. Tento i kroužek v ODPM pod vedením Zajíčka pracovali koncepčně a plánovitě. Chyběl jim jen materiál a novější zařízení pro ROB.

Dne 12.9.1983 byla vlastními silami provedena oprava omítky v klubu.Na této akci se obětavě podíleli: Motejl, Branšovský, Dolenský, Holka. Celou akci zlepšení životního prostředí dovršili David a Holemý vymalováním a úklidem místnosti.Také zde Studnička zamontoval nové osvětlení místnosti.Dusík provedl nátěr vstupních dveří v radioklubu.Holka postavil koncový stupeň pro zařízení Boubín. Bylo provedeno vyčištění naftových kamen.

K 31.12.1983 měl radioklub celkem 52 členů, z toho 13 mládeže do 15 let a 3 ženy

 

1984

Práce s mládeží: K 1.9.1984 byla provedena integrace kroužků 7.ZŠ a ODPM v jeden kroužek pod radioklubem OK1KKP.Vedoucím kroužku byl ustaven Zajíček,Holka jako trenér ROB s pomocníkem Dolenským.

Okresní přebor v telegrafii: Pověřen byl náš radioklub a konal se dne 28.ledna 1984 v budově ODPM. Ředitel přeboru: Holeček,tajemník přeboru: Kubeš,Hlavní rozhodčí: Driemer,rozhodčí : Holka,Zajíček,Driemerová. Další organizátoři: Holková, Aschebrenér, Merta. Z 10 závodníků dva naši reprezentanti obsadili prvá místa.OK1DGU 1. místo, OK1DMO 2.místo,

Krajský přebor v telegrafii: Pověřen byl náš radioklub ,konal se dne 11.února 1984 v budově ODPM. Ředitel přeboru: Jančura, Hlavní rozhodčí: Kačírek, tajemník: Kubeš, Technik: Kautský,Aschebrenér.Instruktor: Novák AO,. Naši organizaci reprezentoval Studnička OK1DGU, který obsadil 1. místo z 21 závodníků.

Polní den VKV: Letošní PD uskutečnil se na Babinách , je hodnocen jako jeden z nejlepších od vzniku radioklubu.Spojeno to bylo s brigádnickou aktivitou sběru kamene pro Státní statek.Byl pečlivě veden staniční deník s výrazně lepší čitelností,všechny směny odváděli maximální výkon i úsilí celou dobu závodu.I sud piva se vypil. Závodili jsme v I.ktg. v pásmu 144 MHz a s 37671 body jsme se umístnili na 48 místě. Závodu se zůčastnili:Motejl, Driemer,Driemerová,Holková Zd., Holka + 1,David + 3, Merta,Merta ml., Branšovský, Dusík, Holemý ,Rechtorík,Dolenský, Horský, Baterie zajistil David a Holemý. Antény Aschebrenér + Dusík.Stejnosměrný rozvod zajistil Studnička.Mapy a dokumentaci Aschebrenér a Merta jako zástupce VO.Odvoz materiálu zajistil s traktorem Holemý.

Výcvik branců a záloh: Výcvik řídil Motejl,Devera , Janča a Horčička.

Spojovací služby: Mírová slavnost v Terezíně  Vedoucí Studnička,dále David, Merta ml., Devera.

Došlo poděkování od Ústředního výboru ČSPB Praha za provedení spojovačky.

Rallye Teplice : uskutečněná dne 21.4.1984 zabezpečená našim radioklubem.

Okresní přebor v MVT: Uskutečnil se dne 17.3.1984 v Lovosicích.V organizaci byl zařazen rozhodčí Driemer a pomocná rozhodčí Driemerová. Jako závodníci z radioklubu byli delegováni Devera a Motejl.Je však škoda, že naší závodníci se neumístnili tak, jak jsme očekávali.

Výsledková listina:

1.místo - Mareš IMV RK Lovosice

2.místo - Kuchta JOK  RK Roudnice

3.místo - Motejl  DMO RK Litoměřice

4.místo - Devera DOA RK Litoměřice

Mimo soutěž: Holoubek OL4BIF

Krajský přebor v MVT: v Žatci delegován rozhodčí Driemer, Závodníci: Studnička,Devera a Motejl.

Okresní přebor v ROB:  Proběhl dne 1.dubna 1984 na Mostné hoře. Ředitel přeboru : Merta,hlavní rozhodčí : Kuchta ,rozhodčí: Merta ml.,Holková,Potrydes,Aschebrenér, Studnička, Pšenička, Hutar,. Organizační výbor: Motejl, Driemerová, Zajíček, Branšovský. Za pěkného počasí se přeboru zůčastnilo ve 3 kategoriích celkem 19 závodníků, z RK Litoměřice /11/,RK Roudnice /7/, RK Lovosice /1/.Všichni závodníci ze sebe vydali všechny síly pro dosažení co nejlepšího výsledku.

Výsledky:

Kategorie C2   -   mladší žáci 10-12 let

  1. Martinkovič    RK LTM
  2. Jedlička           RK RCE
  3. Váchal             RK RCE

Kategorie C1  -   žáci 13-15 let

  1. Komeda           RK LTM
  2. Bukvaj              RK LTM
  3. Kautský            RK RCE

Kategorie  B   -   junioři 16-18 let

  1. Bukvaj                RK LTM
  2. Lipert M.            RK RCE

Mimo soutěž si trať zaběhli i muži, kde nejrychlejší byl Kuchta JOK,před Dolenským a Lipertem V.DNQ

Krajský přebor v ROB:  Uskutečnil se 18 – 20.5.1984 v Novém městě v Krušných horách. Vedoucí okresní výpravy : Holka,trenér: Driemerová .Celkem 8 závodníků.

Výsledky:

Bukvaj     145 MHz   1.místo   3,5 MHz  3 místo

Komeda      „             12.místo      „         4.místo

Bukvaj P.     „                -                „         6.místo

Dolenský     „             9.místo        „        4.místo

Martinkovič „            7.místo        „        16.místo

Jako družstvo jsme se celkově umístnili na 3.místě.

Ostatní činnost: Ukázka radioamatérské činnosti 9.5.1981 na Zahradě Čech. Ukázka provozu za použití Boubína 80. Vedoucí: Driemerová. Operátoři : Komeda,Bukvaj J .a P.,Rechtorík, Merta ml.Ukázka radioamatérské činnosti  Skalice 27.5.1984 Použit Boubín 80 s anténou. Vedoucí: Aschebrenér. Operátoři: Devera ,Petrydes. Dvoudenní školení ke zkouškám pozemních radiooperátorů provedli Holka a Merta. Poté 6.března 1984 všichni školení  vykonali předepsané zkoušky u zkušební komise pozemních radiových operátorů Správy radiokomunikací Praha. Zabezpečení soutěže ROB v táboře ODPM Litoměřice Leská se zůčastnili o prázdninách z našeho radioklubu : Driemer, Driemerová a Holka.

III.Krajská branná spartakiáda SK v Rumburku se v závodě ROB zůčastnili: Vedoucí: Kuchta, závodníci: Komeda, Bukvaj, Váchal

K 31.12.1984 měl radioklub celkem 57 členů, z toho 19 mládeže do 15 let a 6 žen

 

 

1985

Výcvik branců radistů: Výcvik prováděl Motejl a Devera.

Spojovací služby: Mírová slavnost Terezín  se konala dne 19.5.1985.Zůčastnili se :Holka, David, Holková, Holemý, Merta , Merta ml. a Motejl. Branšovský zabezpečil 5 ks RDST + záložní baterie.

Rallye Teplice: zabezpečili Merta,Merta ml. Motejl.

Práce s mládeží:  Pionýrský oddíl při radioklubu vedený Zajíčkem za vydatné pomoci Holky, Marčíka Erika, Hadrovského a mnoha dalších.Kroužek je zaměřen především na ROB,kde navazuje na dlouhodobé tradice v tomto sportu. Dále vedl Mašek kroužek mladých radiotechniků při 3. ZŠ Litoměřice. Jen je škoda, že bývalý příslušníci kroužku s bohatými zkušenostmi z ROB se většinou z pohodlnosti nezapojili v oblasti,kde by jako instruktoři mohli hodně pomoci jsou to např: Bukvajové, Geletka, Lorencová a další.         

Pod vedením Maška se družstvo reprezentující náš radioklub zúčastnilo okresní soutěže v radiotechnické činnosti mládeže v Libochovicích. Zde Loupal obsadil 1. místo.

Ve stejný den zabezpečovali Holka,Motejl a Merta ml. ukázkový náborový přebor ROB pro děti litoměřických škol, jehož výsledkem byl i další vzrůst počtů členů oddílu.

Před tím Zajíček,Mašek, Merta ml. a Holka dělali náborovou akci ROB pro DPM v Lovosicích

0007

Koncem dubna se družstvo našeho radioklubu úspěšně zůčastnilo okresního přeboru ROB v Roudnici n/L a jeho členové: Anderlová,Holcová,Ryba ,Marčík byli nominováni do okresního družstva ROB pro krajský přebor.

Ostatní činnost: Otázky vysílací místnosti a antén. Motejl informoval výbor,že anténa na VKV je již před dokončením.Aschebrenér žádal zabezpečení dokumentace k rotátoru,aby se co nejdříve zapojil.Otázka KV antény bude vyřešena až Réva na svém domku opraví komín.Driemer dodělal ve vysílací místnosti polici.Merta ml. opravil špatně se zavírající okno. Do opravy byly odvezeny další přijímače RX ROB 80.

Výstava historických přijímačů k 40. výročí osvobození ČSSR  se uskutečnila od 1.5. – 10.5. 1985.Výstavu vedl Jaroslav Holemý a určení členové.Výstava byla nádherná,byl o ni velký zájem od obyvatelstva.Škoda jen,že se nezachovala žádná fotografická dokumentace. Na krajské přehlídce ERA 85 v Kadaňi byli výrobky Studničky a Holky. Na celostátní přehlídce ERA85 v Šumperku obsadil Holka se svým výrobkem v celkovém hodnocení 2. místo. V červnu již byla v klubu funkční anténa VKV s rotátorem.

Polní den 1985: Uskutečnil se na Babinách.Doprava byla provedena sedmi osobními automobily.Doprava materiálu byla zajištěna traktorem Holemým.Driemer zajistil naftu.Aschebrenér a Studnička zabezpečil vysílací zařízení a před vlastním PD provedli poučení všech operátorů.Branšovský zajistil nabití AKU a zajištění stanu.Holková zajistila zdravotní službu.Merta ml. zajistil 3 přijimače a vysilač ROB.Petrydes provedl kontrolu stanu z RK a jeho úplnost.Závodu se zůčastnili:Holka,Driemer, Merta,Devera, Branšovský,Studnička, Aschebrenér,David + 3, Holemý, Holková +1, Driemerová,Merta ml.,Kubiasová,Horčička + 1, Petrýdes, Kautský + 1,Dolenský + 1, Ryba, Holec + 3, Zajíček, Dusík+1,Kala, Kala ml.

Celkem jsme v I.ktg. 144 MHz dosáhli 33191 bodů a  umístnili se na 56. místě.  PD VKV proběhl úspěšně po všech stránkách.Členové splnili všechny úkoly k zabezpečení této akce.Všichni členové projevili po celou dobu vysokou aktivitu a kázeň. Přítomnost na tomto závodě byla rekordní. Během celého závodu se na kótě vystřídalo 32 účastníků.

Okresní přebor v telegrafii:  se uskutečnil dne 2.2.1985 v RK Litoměřicích.Hlavní rozhodčí: Driemer, pom.rozhodčí: Zajíček, Holka, Holková , Driemerová.

Výsledky:

1.místo   Studnička  LTM

2.místo    Dusík         LTM

3.místo    Devera      LTM

4.místo   Špínka        Louny

5.místo    Chvátal      Louny

Ostatní závody: FM contest 20.7.1985 -OK1BOM,OL4VCW, Provozní aktiv 21.7.1985 -OK1DGU,OK1BOM,OK1DMO,OL4VCW,FM contest 17.8.1985 - OL4VCW,Zajíček, Provozní aktiv 18.8.1985 - OK1DGU,OK1DMO,OK1AIR,OK1VQK,OL4VCW, Den rekordů 7-8.8.1985 - OK1DGU,OK1BOM,OK1VQK,OL4VCW, Provozní aktiv 15.9.1985 - OK1DGU,OL4VCW,Holcová,

 

K 31.12.1985 měl radioklub celkem 57 členů, z toho 19 mládeže do 15 let a 6 žen

 

OK1EM