Kapitola 8

 

Činnost OK1KKP 1979 – 1980

Úvod:

Před uvedením do činnosti dalších roků , se krátce zmíním  pro později narozené :

Každý kdo chtěl mít povolení pro radioamatérské vysílací zařízení musel být členem Svazarmu. S tím souviselo vše. Musel být členem nějaké základní organizace SVAZARMU a v ní aktivně pracovat. I když tyto WEBové stránky nepojednávají o činnosti Svazarmu , tak alespoň minimum. Radioklub OK1KKP byl součástí jednoúčelové základní organizace Svazarmu. Protože v Litoměřickém okrese bylo velké množství útvarů  armády , tak také v našem radioklubu bylo přes 50 % příslušníků armády. Jak dříve  říkával Ota DMO, „ vy zelení „.

Přehled předsedů ZO Svazarmu - nástupnické organizace

doba

Jméno

značka

roků

1954 - 1961

Štastný

-

7

1961 - 1975

Dusík

OK1ASD

13

1975 - 1977

Pardubický

OK1ARO

2

1977 - 1978

Kautský

OK1VUW

2

1978 - 1990

Holka

OK1JHM

12

1990 - 2006

Kautský

OK1VUW

16

2006 - 2009

Devera

OK1DOA

3

 

Zodpovědní - vedoucí operátoři OK1KKP

doba

Jméno

značka

roků

1954 - 1961

Bauer

OK1BW

7

1961 - 1971

Driemer

OK1AGS

10

1971

Merta

OK1BOM

1

1971 - 1974

Horský

OK1AIR

3

1974 - 1980

Driemer

OK1AGS

6

1980 - 1985

Aschebrener

OK1AV

5

1985 - 1988

Studnička

OK1DGU

3

1988 - 2009

Devera

OK1DOA

21

 

1979

Dne 20. ledna 1979 jsme se zůčastnili krajského přeboru v telegrafii. Dne 13. května  1979 jsme organizovali okresní přebor v ROB v rámci akce Vždy připraven.Hlavní vedení měl Marčík. V měsíci dubnu se členové naší organizace Driemer, Merta a Horský také podíleli na veřejné nahrávce Čs.rozhlasu a tím reprezentovali naši činnost na veřejnosti.

Většina členů se zůčastnila 1.května prvomájového pochodu s dětmi a přijímači ROB. V květnu byla  dokončena oprava vysílací KV antény.Hlavní podíl na opravě měl Aschebrenér a Zaoral Miroslav.

Začátkem května 1979 byla provedena kontrola vysílacího střediska na Bídnici za účasti Holka, Merta, Marčík a Motejl. Bylo zjištěno, že část vysílacího střediska byla vandalským způsobem poničena. Středisko bylo demolované,otevřené a částečně zničeno neznámou osobou.Část materiálu byla odcizena v hodnotě cca 500 Kč. Skutečnost byla nahlášena  předsedou Holkou příslušníkům VB / Veřejná bezpečnost/. Materiál , který zůstal ve vysílacím středisku byl Marčíkem odvezen do prostoru radioklubu. Na záchranu objektu jsme přijali a uskutečnili následující opatření: Motejl zajistil železné desky na okna a dveře, které se zde namontovaly. Marčík se postaral o řádné uzamčení. Holka zajistil skla a s Mertou  provedli zasklení oken. Pozitivní bylo, že VB vypátrala zloděje a vrátila nám hlavně anténu a napájecí kabel. Později se uskutečnila brigáda pod vedením Studničky, kde se opravila elektroinstalace a úprava interiéru. Opětovně se žádalo o peníze na oplocení /cca 40 m pletiva, branky, dostatečný počet sloupků a cementu/ vysílacího střediska jak OV tak i KV Svazarmu. Pomoci jsme se moc nedovolali.Provedli jsme uzemňění boudy , včetně ochrany před bleskem.

x

Dne 8.června 1979  se zůčastnili Studnička, Motejl, Holka, setkání radioamatérů severočeského kraje

x

V červnu v rámci zvyšování technické úrovně našich členů Studnička, Driemer , Horčička a Samek absolvovali školení rozhodčích pro soutěže rychlotelegrafie.

Letního výcvikového tábora v Jánských Lázních se účastnili 4 členové našeho dorostu.

x

Největšího svátku radioamatérů Polního dne ve dnech 7 – 8 .7.1979 se zůčastnil náš radioklub z kóty Pohorský vrch  v pásmu 144 MHz. Zařízení Petr 104,přijímač R5 + transveror, anténa bez rotátoru s ručním ovládáním.Štábní vozidlo zajistil Driemer. Centrálu + vak na vodu zajistil Horský. Mapu čtverců dodal Driemer. OK1AGS také zajistil přihlášku kóty. Účast : Holka, Merta, Marčík Karel a Erik, Horský Stanislav a Miroslav, Motejl ,a další…

Závodilo se v II. kategorii 144 MHz 5W s celkovým umístněním na 72 místě s 16455 body.

x

Zabezpečili jsme několik spojovacích služeb.Každoroční na Mírové slavnosti v Terezíně, kde přišlo poděkování od OV SPB. Další  dvě spojovací služby Rallye Teplice a Rallye Škoda, kde kus poctivé práce odvedli Motejl, Holka, Driemer, Merta a další.

Provedli jsme propagaci radioamatérské činnosti při Dětském dni , vysílání ze Zahrady Čech a dni armády.

Zůčastnili jsme se závodu OK DX contestu 1979, který jsme odjeli z vysílacího střediska na Bídnici. Elektrocentrálu zajistil Horský. Jako zařízení bylo použito TRCVR OTAVA a KV anténa.Při vysílání se vystřídali všichni KV operátoři. Kamínka pro vytápění zajistil Driemer.

V průběhu roku se jednalo o možnosti získání nových prostor pro radioklub, zejména výstavby antén mimo město z hlediska rušení rozhlasu a televize. Poslední projednání s Bezděkem a rozšíření prostor na OV Svazarmu, kde by se jednalo o rozšíření prostorů. Projednání zlepšení podmínek pro činnost a zlepšení prostorových možností a kabiny pro vysílání. V jednání byl bod , zda je možno zvýšit nádstavbu prostor dílen a umýváren nad OV Svazarmu. Byly projednány brigádnické výpomoci  za předpokladu, že u budovaných místností bude vymezen prostor pro radioklub OK1KKP. Bylo již projednáno předběžně za účasti projektanta návrh kotevních ok a staveb stožárů na střešním prostoru.Byla snaha tento problém prosadit do volebního období 81 - 86. Byly projednány možnosti výstavby anténního systému na OV Svazarmu.Tento návrh byl částečně schválen. Tak se později /1980/mohli na OV Svazarmu upevnit dvě konzoly. Mezi nimi byla KV anténa a jedna anténa na VKV.

 

1980

V květnových dnech 9. a 10.května 1980, kdy  v celé naší republice probíhaly oslavy 35. výročí osvobození sovětskou armádou, uskutečnila se na území našeho okresu II.krajská spartakiáda  socialistických zemí. Za účasti reprezentantů GST z NDR, polského LOKu a Svazarmu probíhala v Litoměřicích soutěž v ROB, jejímž pořadatelem byla ORRa a naše ZO. ROB byl radioklubem zajištěn následovně:

Dispečer provozu: Merta, Holka, Obsluha lišek: Marčík, Šrámek, Horský, Motejl, Dolenský, Studnička, Řídící soutěže: Driemer,  Záloha: Aschebrenér, Devera

 

Družstvo Svazarmu bylo složeno ze závodníků teplického, chomutovského a jabloneckého okresu, doplněno bylo dorostem našeho radioklubu, pro který byla soutěž i okresním přeborem v ROB. Po sportovní stránce lze říci, že naše mládí nezklamalo, ale dokonce pod vedením Marčíka mile překvapilo, neboť bylo celkově nejlepší. Přitom technické vybavení bylo spíš podprůměrné. Úspěšní závodníci / Dolenský, Driemrová, Pospíšil, Bukvaj Jiří a Pavel, Koš a Rechtorik, /obdrželi jako výraz vděčnosti a povzbuzení do další činnosti radioamatérské stavebnice.

 

Dne 24.5.1980 se na krajském přeboru v ROB konaném v Kytlicích  za radioklub zůčastnili: Mirka Driemrová, která v pásmu 80 m obsadila 3.místo a v pásmu 2 m druhé místo. Dolenský se v pásmu 80 m umístnil na pátém místě a v pásmu 2 m na místě třetím. Závodu se také zůčastnil i Jiří Bukvaj.

Polní den a polní den mládeže 4. – 6.7.1980

Opět se jelo na vyzkoušenou kótu Pohorský vrch n.v. 617 m ve čtverci HK22e. Závodu se zůčastnili: Driemer, Merta, Holka, Aschebrener, Kala, Horčička, Samek, Kautský , Štastný, Motejl , Kala Jiří a Marčík Erik. Poslední uvedení se zůčastnili i polního dne mládeže.

Zařízení bylo následující: transceiver 145 MHz, Petr 104, konvertor + přijímač ,anténa OK1DE, stožár, baterii zajistil Čundrle + osvětlení. Počet spojení 137 a s počtem bodů 21472 jsme obsadily 42 místo v pásmu 2 m I.ktg. Největší podíl na  tak dobrém výsledku byl přiznán Šrámkovi. Jako odměnu dostal dar RM31 na ND.

Dále jsme se zůčastnili závodu VKV – 35 ve dnech 2. – 3.8.1980 na kótě Hazmburk, kde pracovali Motejl, Šrámek a Driemer.Dále pak to byl závod Polní den KV , který se realizoval na Terezínské kotlině. Zde se zůčastnil zejména Aschebrenér, Šrámek, Motejl a další.

Na budově OV Svazarmu jsme provedli výstavbu KV antény a stožáru pro 2 m anténu pro závody dle domluvy z roku 1979. Napájení bylo svedeno do místnosti zasedačky.Na pracech se zejména podíleli : Studnička, Aschebrenér, Devera a Motejl. Listopadový OK DX contest se již odjel ze zasedačky. Bylo zde méně rušení a dosáhlo se dobrých výsledků. Bylo zde dobré zázemí.

Práce s mládeží - Pod vedením Marčíka nám již delší dobu zdárně pracoval oddíl mládeže při 6. ZDŠ. Jeho celková úroveň je na vysokém stupni.Problém jsme měli v kroužku ODPM s Rajmonem. Kroužek který fungoval od let šedesátých, najednou s tímto vedoucím v poslední době upadal. Zde musíme nastolit pořádek.Vedoucího nahradil Zajíček.

Rychlotelegrafie: Do této oblasti patří i závody,kterých se již tradičně zůčastní členové našeho radioklubu.Byly to závody : Krajský přebor v telegrafii,přítomní Motejl, Studnička , Horčička, Samek , Driemer. Přebor ČSR v telegrafii v Plzni , se stejnou účastí.

Spojovací služby:  Zejména Mírová slavnost Terezín , již tradičně s vysokou dávkou mistrovství zabezpečili Studnička, Motejl, Holka. Akce válení sudů na Mostnou horu, kde se zabezpečovalo spojení a prováděla se ukázka činnosti kolektivní stanice OK1KKP, zabezpečili Holka, Zajíček a pomohl Driemer. Spojovací služba ŠKODA MB, kterou zabezpečili Driemer a Marčík Erik.

Byla vyrobena nová anténa PA0MS.Hlavní zásluhu na tom má konstruktér Marčík, kterému pomohl Motejl.

Ve dnech 25 – 28.září 1980 se uskutečnilo v NDR družební utkání mezi sportovci GST kraje Karl-Marx-Stadt a severočeskými svazarmovci.Současti závodu byli radioamatéři, členové našeho dorostu kroužku Marčíka, kteří soutěžili v disciplíně ROB. Soutěže na 2m a 80 m probíhaly v okrese Zwickau.Nejlepších výsledků dosáhl Koš Jiří, který obdržel od GST II. výkonnostní třídu mládeže

K 31.12.1980 měla organizace 49 členů , z toho 21 mládeže do 15 let

 

OK1EM