KAPITOLA 10

 

Činnost OK1KKP  1986 - 1989

 

1986

Výcvik branců :   Vedl  i místo Lovosic Motejl ,Devera a Horčička.

Okresní přebor v telegrafii: se uskutečnil v sobotu dne 11.1.1986 v radioklubu. Hlavním rozhodčím byl : Studnička, další Holka a Driemerová.Zahájení provedl za ORRA Holka.O občerstvení závodníků i funkcionářů se postarala Holková. Výsledkovou listinu zpracoval Studnička. Na druhém místě skončil Dusík na čtvrtém místě David. Celkově byl OP TLG hodnocen kladně.

Ostatní závody: 16.2.1986 proběhl provozní závod kterého se zůčastnili: Merta ml.,Holcová,Holková a Motejl.OKDX závod uskutečnil se 8.-9.11.1986 z lokality Řepčice, toho se zůčastnili tito členové:Motejl,Devera,Holka,Holková,Merta,Holemý,Hadrovský a Horčička.Po organizační stránce bylo vše v naprostém pořádku.Slabší to bylo se zařízením. Otava nebyla moc v pořádku.Musí do opravy. Závodu k výročí Svazarmu se zůčastnili:OK1AIR,OK1DGU,OK1DMO a OK1-22672

Ostatní činnost: Otázka síťového rozvodu pro potřeby zájmových kroužků se zabýval Studnička ,zatím přislíbil oddělovací transformátor 220/220 V . Termín  neuvedl.Pomoc přislíbili: Holemý,Holka,Studnička a Kautský.  Sundání vysílací antény ve Velké krajské  provedl Merta ml. 0pravu osvětlení provozní místnosti provedl Holemý. Opravu kapajícího kohoutku v klubu provedl Motejl.

Spojovací služby: Rallye Teplice proběhla dne 25.-26.4.1986.Pod vedením Merty se zůčastnil tým radioklubu.

Mírová slavnost v Terezíně : uskutečnila se dne 18.5.1986 za účasti: Studnička,Motejl,David, Merta ml.,Holemý,Merta,Nerglová. Použity byli 4 rdst zapůjčené v památníku.Jako záloha byly RDST na 2 m. Branšovský a Zaoral zajistili náhradní baterie. Za provedení akce jsme obdrželi písemné poděkování od ústředního výboru ČSPB Praha.

Krajský přebor v telegrafii:  Uskutečnil se dne 1.2.1986 .Závodu se zůčastnili : jako rozhodčí: Driemer,Holka,Holková ,jako závodník Studnička ,který se stal absolutním přeborníkem kraje.

Práce s mládeží: Zimní přebor v ROB uskutečnil se dne 15.2.1986 v prostorách Mostné hory. Zůčastnili se :Markvart,Kovalovský,sourozenci Holcovi, z řad vedoucích: Holka,Merta ml.,Loupal a Studnička.

Stále pracovali dva kroužky. První pod vedením Maška na 6.ZŠ,převážně na technickou tvořivost a radiotechniku. Druhý kroužek pod vedením Holky a Zajíčka se zaměřením na ROB a výchovu mladých operátorů. Do budoucna potřebujeme zvýšit zájem mládeže o vysílací a posluchačkou činnost.Celkem se podíleli na vedení mládeže tito členové: Holka,Hadrovský,Mašek,Holková,Zajíček,Merta ml.,Loupal a Dolenský.

Ukázku činnosti radioklubu pro děti zabezpečili ve dnech 25. července a 1.srpna 1986 : Holka,Kautský,Kautská,David,Zajíček a Holková.

Ukázku činnosti radioklubu pro děti zdárně zabezpečili dne 18.července 1986 : Holka,Zajíček,Merta ml. a Kautská.

Ve dnech 18.8.- 30.8.1986 se Merta ml. a Holková jako vedoucí zůčastnili letního pionýrského tábora OR PO Litoměřice v Brné nad Labem a zde provedli přednášku spojenou s ukázkou činnosti a provozovali vysílací kolektivní stanici OK1KKP z prostoru tohoto pionýrského tábora.

Dne 11.10.1986 provedli: Holka Holková,Holemý a Zajíček závod v ROB o cenu MěDPM Lovosice.Závod proběhl na odpovídající úrovni s náborovým charakterem,celá akce byla popularizována pro veřejnost v týdeníku PROUD.

Okresní technická soutěž proběhla v Libochovicích dne 22.3.1986 Účast zabezpečil Holka,Mašek a Hadrovský.Zůčastnil se: Merta ml.,Loupal,Černý,Markvart,Kovalovský ,Kolda,Holcová. Umístění:

ktg C1   -   1.místo Černý, 3.místo Kovalovský

ktg C2   -   1.misto Markvart,8.místo Kolda,9.místo Holcová

ktg B2   -   1.místo Loupal, 5.místo Merta ml.

 

Krajské technické soutěže:  se dne 12.4.1986 zůčastnili: Dozor Holka,závodníci: Loupal,Markvart a Černý.Nejúspěšnější z našich soutěžících byl LOUPAL,který obsadil v kategorii B1 2.místo.

Soutěž technické tvořivosti mládeže o zadaný výrobek,která proběhla v součinnosti s ODPM dne 19.dubna 1986 v prostorách radioklubu .Soutěž zabezpečili: David,Holka,Zajíček,Hadrovský,Mašek Holková a Jahodová.Zůčastnili se pionýři z našich oddílů a dva soutěžící z Lovosic.Naší závodníci obsadili : 1. Místo Žáček, 3 místo Bilický.

 

MVT okresní přebor: se uskutečnil dne 19.4.1986 v osadě Hrušovka u Velemína.Funkcionáři: předseda : Krch, tajemník : Salač, hospodář : Dvořák , Hlavní rozhodčí Driemer , Zdravotník: Drašnar AIP,

Okresní přebor ROB: proběhl dne 9.května 1986 v Litoměřicích.Ředitel závodu: byl Merta,Hlavní rozhodčí :Kuchta.Předseda org. výboru :Driemer,tajemník – Kubeš, dále Studnička,Nerglová,Zdravotník Holková,Časoměřič Motejl,Dispečer provozu David,Výpočtář Branšovský,Liška: Holec,Kautský,Jenček M.

V závodě byly ještě dvě soutěže: Hod granátem a střelba ze vzduchovky.Závod probíhal za poměrně přírodně náročných podmínek – deště a větru. Zde je na místě ocenit zvláště obsluhy lišek.K vlastnímu přeboru se dostavilo 16 závodníků 8 z Litoměřic a 8 z Roudnice n/L.Před vlastním startem vzniklo časové zdržení – závada na lišce č.2.Liška byla špatně slyšet na Mostce.Hlavní rozhodčí ji opravil. Anténa Minifoxu byla ve vodorovné poloze.Vlastní závod začal za vcelku dobrého počasí.V průběhu závodu nastala průtrž mračen a zejména závodníci nižších kategorií úplně promočeni  se stahovali směrem k majáku.V cíli je čekalo občerstvení a teplý čaj.Závodníci doběhli všichni ve stanovených limitech.

Výsledky:

Kategorie A

 1. místo  Dolenský
 2. místo  Merta
 3. místo   Devera

Kategorie B

 1. místo  Lipert M.
 2. místo  Kautský Pavel

Kategorie C2

 1. Bilický
 2. Sviantek
 3. Lipert Jan
 4. Novotný
 5. Kautská
 6. Holcová
 7. Holub

Kategorie C1

 1. Tlevovský
 2. Zagalovská
 3. Holec Pavel
 4. Vancl David

Polní den VKV 1986: Opět se uskutečnil 5. - 6.7.1986 na kótě Babiny. Kótu přihlásil Studnička.Celkem se závodu zůčastnilo 25 členů našeho radioklubu.Navázali jsme přes 200 spojení. Ze 130 stanic jsme se umístnili na 56 místě v I.ktg.144 MHz.

Krajská branná spartakiáda v Perštejně , dne 30.5.-1.6.1986,konala se jako Krajský přebor ROB se zůčastnili:Vedoucí výpravy: Holka,trenér výpravy: Holková, Závodníci: Dolenský,Holec,Holcová,Novotný,Kautská,Markvart,Foud,Loupal.Závod probíhal za krajně nepříznivého počasí v hornatém terénu.Některé okamžiky byly na pokraji regulérnosti a proto je nutné poděkovat všem za vše co dokázali.Celkově se družstvo Litoměřic umístnilo na 8.místě.Chybou bylo i to,že ORRA nominovali i soutěžící,kteří neprošli okresním kolem a naopak mnozí z okresního kola se krajského přeboru nezůčastnili.

Seminář KV techniky 1986 Roudnice nad Labem se uskutečnil ve dnech 5. – 7.9.1986 v hotelu Libuše. Stalo se tak i přes pachuť krajských či okresních orgánů. ČÚV Svazarmu - rada radioamatérství k tomu pověřila OV Svazarmu Litoměřice - radu radioamatérství. Tato dne 30.7.1986 ve složení: Driemer,Starý,Holka,Polívka,Lipert,Nekvasil,Bartoška,Dvořák ,Krch,Kubeš a Fořt určila organizační výbor  semináře ve složení: Předseda: OK1AGS,Místopředseda: OK1DNQ, Jednatel OK1VD, Hospodář: OK1BOM, Pol.organizační zabezpečení:OK1UJB,OK1AFI,OK1BW, Ubytování účastníků zajišťovala: OK1UNQ + 3 členové RK RCE. Prodej sborníků: OK1VQK,OK1VBF + Nergl.Technické zabezpečení : Hifi klub Štětí OK1UPU, stavba antén OK1AFI. Mobil soutěž – vyhodnocení OK1ALQ, vypracování podmínek OK1JIK. Tvůrce sborníku semináře byl OK1DNQ. Největší problém měl se sháněním materiálů. Na setkání nepřijela ¼ účastníků, neboť termín kolidoval se závodem VHF contest. Seminář měl dobrý průběh, všichni zainteresovaní si dobře plnili své povinnosti.

K 31.12.1986 měl radioklub celkem 71 členů, z toho 22 mládeže do 15 let a 3 ženy

 

 

1987

Výcvik branců: Provádí jej Hořčička a Devera.

Okresní přebor v telegrafii: Uskutečnil se dne 24.1.1987 v Litoměřicích v místnostech radioklubu.Ředitel závodu: Merta,Hlavní rozhodčí Holka,pomocní rozhodčí :Zajíček a Nerglová. Technici: Kautský a Branšovský. Diplomy zajistila Holková. Nerglová občerstvení.Celkový počet závodníků byl 10,z toho 6 závodníků ktg. A,tři závodníci ktg. B a jeden závodník v kategorii C. Dva závodníci v kategorii B byl z Ústí n/L mimo soutěž. V kategorii A dosáhl nejlepších výsledků Studnička OK1DGU s 909 body,Glanc OK1DIG s 677 body 2.místo,3.místo s 643 body Dusík OK1ASD.4.místo s 484 body Chroust OK1-31454,5.místo s 443 body Hadrovský OK1-32148, 6.místo s 432 body Zaoral OK1-18597. V kategorii B dosáhl Krch OL4BOR II.třídu s 638 body.V kategorii C dosáhl žák Zaoral Vít 129 bodů. V ktg. B mimo soutěž dosáhl Antoško OL4BQL 339 bodů a Malecký OL4BMA 454 bodů a získal III. třídu.Organizační zabezpečení bylo na dobré úrovni.

Krajský přebor v telegrafii: Konal se dne 21.2.1987 v Litoměřicích .Na organizaci přeboru se podíleli tito členové:Ředitel přeboru:Fořt,tajemník Driemer,hospodář:Merta Hlavní rozhodčí :NovákOK1PGF,Instruktor:Dušek,Rozhodčí:Holka,Holková,Nerglová,Samek.Technici:Branšovský,

Kautský. Jako závodníci se zůčastnili: Studnička. Celkem se zůčastnilo 26 účastníků. Přeborníkem kraje a první místo obsadil Studnička.Bylo velmi chválihodné, že poprvé v historii byly výsledky zpracovány počítačem díky elektronikům pod vedením Fořta.

Zimní přebor v ROB: Uskutečnil se dne 28.2.1987 v Litoměřicích za deštivého počasí.Zůčastnilo se celkem 14 závodníků.Na organizaci celého závodu se podíleli:Holka,David,Holková,Driemer a Hamouz.Nejlépe se umístnili členové z oddílu Mladí radioamatéři z radioklubu Litoměřice: Bilický,Novotný a Holec.

 

Okresní kolo soutěže technické tvořivosti o zadaný radiotechnický výrobek pionýrů konal se v radioklubu dne 22.3.1987 . Na 1.místě se umístnil Foud člen kroužku našeho radioklubu.Na zdárném průběhu se podíleli: Holka,Holková,David,Motejl,Holemý,Hutar a Jahodová pracovnice ODPM. Výsledky: Foud,Cafourek,Sviantek,Bilický,Holec,Holcová,Kautská,Fišer,Jelínek,Guziur.

Okresní kolo soutěže v radioamatérství a elektronice konalo se v Libochovicích dne 21.3.1987.

Vedoucí výpravy  Hadrovský,závodníci: Bilický,Gartner,Smutný,Foud,Loupal.Na 1.místě se umístnil LOUPAL, na 2.místě FOUD oba z našeho radioklubu.

Okresní přebor v ROB konal se v Litoměřicích dne 16.května 1987 .Organizační výbor: předseda Driemer, tajemník Studnička,hospodář Merta ml. Soutěžní výbor: ředitel soutěže: Merta,hlavní rozhodčí: Hamouz OK1DNO, zástupce Nerglová,tajemník Kautský,hlavní počtář: Branšovský,zdravotník Holková,Dispečer provozu: Dolenský.Lišky Motejl,Papež,Dolenský,

Okresního přeboru se zůčastnilo celkem 12 závodníků,mimo soutěž 3 závodníci z Teplic za účelem treninku a dva závodníci nezletilí z Litoměřic.

Přebor proběhl v otevřeném,ale obtížném terénu Mostné hory a jejím okolí /mírné svahy ,pole/Díky vytrvalého dešti bylo hlavní pole závodu silně rozbahněno.Tím se značně zvýšily nároky na fyzickou připravenost závodníků.Výkony závodníků odpovídaly náročnosti tratě, porovnáním s hostujícími závodníky z Teplic ukázaly značné rezervy v jejich výkonnosti.

Zvláštní ocenění a cenu „Fair Play“ si zasloužila závodnice Petra Holcová z RK LTM,která neváhala dát v sázku i své možné dobré umístnění ve své kategorii,aby napomohla nezletilé závodnici Mertové při okamžitém návratu do místa startu z důvodů zdravotních obtíží.

Výsledky:

Kategorie C1

1.místo Kautská  LTM

2.místo Jindrák   RCE

Kategorie C2

1.místo Šmejkal RCE

2.místo Guziur   LTM

3.místo Novotný LTM

Kategorie B

1.místo Loupal  LTM

 Krajské kolo soutěže v radioamatérství a elektronice uskutečnilo se dne 16.5.1987 v Ústí nad Labem. Vzhledem k tomu,že se to křižovalo datumově s OP ROB tak se nikdo nezůčastnil.

Spojovací služby: Mírová slavnost v Terezíně se uskutečnila dne 17.5.1987 . Akce se zůčastnili:Holka,Merta,Motejl,Holemý. Radiostanice byli zajištěny na OV Svazarmu,jako rezerva rdst pro 2 m.Spojení proběhlo bez závad.

Krajský přebor v MVT se konal dne 23.5.1987 ve Vansdorfu z naší strany nebyl obsazen.

Krajský přebor ROB pořádaný dne 5. a 6.června 1987 v pionýrském táboře Žerotín.Závodníci z našeho klubu: Hamouz,Loupal,Kautská,Novotný,Guziur.

Výsledky 3,5 MHz :    A Hamouz 4.místo, B Loupal 8. místo, C2 Novotný 3. místo,

           144 MHz  :    A Hamouz 4.místo, B Loupal 7. místo, C1 Kautská 6.místo C2 Novotný 4.místo

Polní den VKV konal se na Babinách dne 4.-5.7.1987.Jako zařízení bylo použit Kentaur od Merty OK1BOM,který se velmi osvědčil. Bylo uskutečněno 263 spojení a se ziskem 50813 bodů jsme se umístnili na 47 místě .V PD mládeže bylo navázáno 71 spojení a podíleli se na nich operátorky Holcová a Kautská.

Ostatní činnost: Úklid okolí našeho radioklubu provedl Branšovský a Papež.Výměnu zářivkových těles a vypínače v umyvárně provedl Studnička. Vymalování vstupní místnosti zabezpečil Branšovský,uklidil Hadrovský a Devera.

 

Holka získal pro radioklub 4 ks VXW010.Tyto rdst pomohou jak při spojovacích službách ,tak při nácviku ROB. Radioklub získal 21.10.1987 pojízdnou boudu ze starého radaru a získal povolení od armády na její trvalé umístnění na Babinách jako školící vysílací středisko.Pro rekonstrukci stavby byl vytvořen realizační tým : Holka,Branšovský,Studnička,David a Kautský.

Na opravu boudy jsme udělali dne 31.10.1987 brigádu.Zůčastnili se: Studnička,Branšovský,David,Merta a Marčík.Provedli jsme ošetření boudy bílou základní barvou.Do plánu činnosti je potřeba dát oplocení pozemku.

Radioklub koupil od OK1JZS rozestavěný transceiver Kentaur na 144 MHz.Nf část sestavil a oživil OK1VQK,příčky zhotovil Motejl,Příčky ve VXO zhotovil Studnička.Holka osadil cívkami VXO a nadále se pokračuje v oživování.Cívky ve vysílací části zhotovil Studnička.David dodal ladící kondensátor,

Práce s mládeží: Holková a Merta ml. se účastnili OTŠ MOV v Leské,kde byla provedena malá ukázka vysílání na radiostanici.

Oddíl mládeže v radioklubu povede nadále Holka.Instruktoři Hadrovský a Holková.Prozatím bylo v kroužku 9 dětí.

K 31.12.1987 měl radioklub celkem 50 členů, z toho 10 mládeže do 15 let a 2 ženy

 

 

1988

Výcvik branců: Výcvik prováděl Devera,Hořčička a Novotný.

Okresní přebor v telegrafii: Uskutečnil se v Litoměřicích dne 13.2.1988.Ředitel přeboru: Merta,Hlavní rozhodčí: Driemer,Rozhodčí: Holka,Holková, Technici: Branšovský,Kautský,Devera,

Závodu se zůčastnil: Motejl,Hadrovský,Dusík,Udatný a Studnička.

Okresní technická soutěž: Pořádala se dne 20.2.1988 v Libochovicích.Organizační výbor:Předseda Polívka,Ředitel soutěže: Stýblo, tajemník : Starý, Hospodář : Kubíček,Technik: Richtr,Odborná porota: Libš,Holka,Gaertner,

Z radioklubu se zůčastnili: Vedoucí: Hadrovský, závodníci :Bilický,Vápeník,Petruš,Guziur,Novotný

Krajský přebor v telegrafii: Konal se v Terezíně v základní škole dne 27.2.1988.Hlavní rozhodčí: Hozman OK1HX,Instruktor: Kvapil OK2BJK,Hospodář: Merta OK1BOM,Rozhodčí: Dušek OK1WC,Samek OK1DFC,Luňák OK1TD,Holka OK1JHM.Organizační a technické zajištění: Branšovský OK1VQK,Holec OK1HBA,Kautský,Devera OK1DOA,

Zimní přebor v ROB: Uskutečnil se dne 27.2.1988 v Litoměřicích na Mostné hoře.Ředitel přeboru: Holka,Organizační výbor: Rozhodčí Holková,hospodářka Jahodová,Obsluha vysilačů: Hadrovský,David,Holemý.

Výsledky závodu:

Pásmo 2 metry

 1. místo Kovalovský
 2. místo Vápeník
 3. místo Davidová
 4. místo Slahučka
 5. místo Petuš
 6. místo David

Pásmo 80 metrů

1.místo Loupal

2.místo Guziur

3.místo Novotný

Okresní kolo technické soutěže o zadaný výrobek: Konal se dne 10.4.1988 v radioklubu OK1KKP v Litoměřicích. Ředitel soutěže: Holka,Odborná porota: Hadrovský,Holemý,David. Organizační zabezpečení:Holková,Jahodová,

Výsledky:

Kategorie A:Pořadí:Zelenka,Pleskot,Focke,Paďour,Schoř,Vápeník,Petruš,Jindrák,Kovalovský. Kategorie B: Loupal,Foud,Bilický

 

Okresní přebor v MVT: se konal dne 16.4.1988 v Lovosicích.Z našich členů nebyl zájemce.

Krajská technická soutěž mládeže v elektronice: Pořádala se dne 14.května 1988 v Ústí nad Labem. Výsledky: ktg. C1 8.místo Michal Petrýdes, ktg. C2 2.místo Vladimír Foud, ktg.B2 4.místo Robert Loupal.  Na přebor ČSR v Nymburce 27.-29.5.1988 byli nominováni tito závodníci: Vohánka,Lemen,Foud,Mikoláš,Tůma. Foud se umístnil v národním kole na 8.místě.

Spojovací služba památník Terezín:  21 a 22.5.1988 Zůčastnili se tito členové:Holka,Merta,Holemý,Motejl, + mládež

Polní den VKV: Konal se ve dnech 2. – 3.7.1988 na Babinách.Devera zapůjčil měnič 24/220V pro napájení Sněžky.Použity byli: Klubový Kentaur,Sněžka,FT zapůjčené od Driemera a Kentaur zapůjčený od Holky.Anténa byla OK1DE,Baterie zabezpečil 2 ks Studnička,další dvě zapůjčil Devera i s propojovacími kabely.Vyhodnocení provedl Branšovský na svém PC za pomocí Aschebrenera.Na kopec se vyjelo již 1.7.1988. Vedoucího operátora zastupoval Merta.

V průběhu PD VKV se vyzkoušelo i zařízení na 430 MHz,které si dokončil JHM.

PD VKV mládeže se uskutečnil dne 2.7.1988 a účastnili se jej Loupal a Kautská.Během závodu bylo navázáno 58 spojení.Oba operátoři prokázali dobré odborné dovednosti.Do budoucna se bude muset řešit otázka většího počtu operátorů, jejich přípravy a celkové amatérské činnosti.

Závod byl uskutečněn v pásmu 144 MHz se zařízením SNĚŽKA.

PD VKV se uskutečnil ve dnech 2.-3.7.1988 za účasti následujících členů a rodinných příslušníků:  

Holka,Holková,Holková ml.Muler,Merta,Merta ml.,Driemer,David,Davidová,David ml.,Davidová ml.,Zaoral,Horský,Devera,Koula,Kautský,Kautská,Kautská ml.,Loupal,Bilický,Guziur,Votoček,Motejl,Hadrovský,Marčík,Udatný,Aschebrener,Dusík,Branšovský

V pásmu 144 MHz se zařízením SNĚŽKA bylo navázáno celkem 214 spojení s celkovým počtem 41026 bodů s umístněním na 128 místě z celkového počtu 215 stanic.

V pásmu 432 MHz se zařízením KENTAUR + transvertor od OK1JHM bylo navázáno 13 spojení s celkovým počtem 1034 bodů.Vzhledem k tomu,že PD byl rázu pracovního,byla během závodu věnována maximální pozornost další výstavbě a úpravám výcvikového vysílacího střediska na kótě Babiny.

Kolektiv OK1KKP byl během závodu navštíven Fořtem a Fořtovou z KV Svazarmu/filmování/,Veselým OK1UMS a  Krchem zástupcem republikového KOS s dcerou. V provozu bylo poprvé vyzkoušeno zařízení SNĚŽKA s výsledkem, že toto zařízení není vhodné pro vážnou závodní činnost v pásmu VKV.

Práce s mládeží: Náborový přebor v ROB uskutečnil se dne 15.10.1988 na Mostné hoře v Litoměřicích. Ředitel závodu“ Holka,rozhodčí a časoměřič Mulerová,Obsluhy vysilačů : David a Holemý, Organizace: Jahodová,

Výcviková činnost oddílu mládeže byla zahájena 27.9.1988 Vedoucí Holka,instruktoři:Vo toček,Mulerová.

Dne 15.10.1988 Holka,Votoček a Mulerová zorganizovali náborový přebor mládeže v ROB,kterého se zůčastnilo 22 dětí.Je předpoklad,že se někteří z nich zapojí i do práce kroužku.

Ostatní činnost: Práce na zařízení KENTAUR zdárně pokračovala.Studnička dodělal všechny cívky,Holka dokončil VXO –potřeba jej jen sladit,Branšovský dodal kondenzátory,Kautský nožové zásuvky.Zařízení převzali David a Holemý na mechanické úpravy.Na zařízení Kentaur byly dokoupeny další součástky.Kautský dosazuje součástky v přijímací část zařízení.Holemý dělal kryt na VXO. Holka zakoupil součástky do VXO. Materiál dodali :Udatný,Studnička,Holka a Branšovský.Branšovský nastříhal a ohnul plechy , dodal konektor a měřící přístroj.Otvory vyvrtal a mechanické opracování provedl Studnička,převod a kryt VXO upravil David,Holka zakoupil 2 ks stabilisátorů,přijímací část oživil Merta.Povrchovou úpravu a nástřik provedl Holka.Merta provedl testování a zkoušky KENTAURA s tímto výsledkem:U Kentaura je zapotřebí vyměnit ladění,protože instalované nevyhovuje závodní činnosti.Dále nevyhovuje rozladění RIT,nepracuje AVC.Při provozu SSB proniká modulace do reproduktoru.NF zesilovač má malé zesílení a není zapojen stabilisátor 12 V ! Jinak je zařízení velmi dobré.K jeho velkým kladům patří: Velká citlivost, výstupní výkon 1 W, rozebíratelnost a tím i opravitelnost. Merta se nabídl,když někdo vymění ladění,tak opraví ostatní závady.Ladění KENTAURA předělal Holka se Studničkou.

Byla nám přidělena SNĚŽKA,do konečné fáze se dostal klubový KENTAUR,pokročili jsme ve výstavbě vysílacího střediska Babiny. Výcvikové středisko na Babinách bylo již připraveno na PD.Bylo dokončeno zakrytí otvoru ve střeše po parabole a jeho zaizolování.Byl dodělán první anténní rotátor.Je tam ale dosti práce,která se ještě neprovedla při závodě PD.Byla zahájena první fáze výstavby vysílacího střediska na Babinách,kde bylo odpracováno celkem 177 brigádnických hodin následovně:Motejl 26,5 hod,Merta 44 hod.Studnička 28,5 hod,Holemý 12 hod,Kautský 2 hod,Marčík 11 ,Merta ml. 7,Driemer 3,Udatný 10, Branšovský 10,Devera 3, Loupal 3, Dusík,David,Horský,Holka,Holková,Zaoral,Holec,Koula,Holcová,Kautská,Zajíček a mládež po 1 hod.

Ostatní závody: V průběhu několika měsíců se naše kolektivní stanice zůčastnila  závodů za účasti:

16.7. FM contest 1.část        - Devera,Merta ml.,Kautská,

17.7. Provozní aktiv              - Studnička,Motejl,Devera,

30.7. Pohár vítězství             - Studnička,Driemer,Branšovský,Merta ml.

20.8. FM contest 2.část        - Merta,Merta ml.

21.8. Provozní aktiv              - Merta ml.

11.1988 A1 contest               - Devera ,Studnička,Dusík,Merta ml.

OK DX contest                        - Studnička , zařízení zapůjčeno z Ústí nad Labem

Celkem bylo z klubu navázáno v průběhu letních měsíců přes 800 spojení. Merta opravil vadné zařízení SNĚŽKA.   

K 31.12.1988 měl radioklub celkem 49 členů, z toho 5 mládeže do 15 let a 2 ženy

 

 

1989

Výcvik branců: Prováděl: Devera,Horčička,Juřica

Okresní přebor v telegrafii: Uskutečnil se v Litoměřicích dne 11.2.1989.Hlavní rozhodčí Studnička.Z organizace se závodu zůčastní : Devera,Holka,Branšovský a Merta. Celkem bylo přítomno jen 7 závodníků.Celý závod proběhl bez připomínek.

Okresní přebor v technické soutěži mládeže: Proběhl dne 18.2.1989 v Libochovicích. Předseda :Polívka,tajemník: Starý,hospodář:Kubíček,technik: Richtr,Porota:Libš,Holka,Geartner.Soutěže se zůčastnili:Petruš,Guziur,Vápeník,Bilický,Paďour,Foud. Doprovod zabezpečil Hadrovský a Holka,který tam byl jako rozhodčí. Výsledky: 1.místo FOUD,2.místo Petruš,

Soutěž o zadaný radiotechnický výrobek konala se dne 1.4.1989 v Litoměřicích.Na pořádání se podíleli:David,Muler,Mulerová,Zaoral,Merta ml.,Holka,.Soutěžících se zůčastnilo 7 závodníků.Nejlepší výsledky dosáhli:1.místo Vápeník,2.místo Petruš,3.misto Paďour.Nedostatkem byla malá účast,která nebyla dobře zabezpečena ze škol a ODPM.Na technickém zabezpečení se podílel Branšovský.Nejlepší výrobky Vápeníka,Petruše a Paďoura byly zaslány do Prahy na celostátní finále.

Zimní přebor v ROB: Uskutečnil se dne 19.2.1989  v Litoměřicích.Zde se podílel Ředitel a rozhodčí:Holka,dále Muler,Hadrovský,Motejl,Mulerová, a Jahodová. Zůčastnilo se pouze 7 závodníků. Pozitivum bylo, že po Zimním přeboru ROB se nám do kroužku přihlásili dva členové.

Krajský přebor v telegrafii: Uskutečnil se v Mostě dne 18.3. zde se  zůčastnil Driemer jako rozhodčí a zůčastnil se jako rozhodčí i na přeboru ČSR ve dnech 31.3.-1.4.1989.

Okresní přebor v ROB v Litoměřicích se uskutečnil dne 15.4.1989. Organizační výbor: Předseda Driemer,Tajemník : Devera,Hospodář: Merta,POZ Kautský,Soutěžní výbor: ředitel soutěže - Branšovský,Hlavní rozhodčí: Holka,Vedoucí startu : Motejl,Vedoucí cíle :Vanžura,Vedoucí řídícího pracoviště: David . Rozhodčí kontroly: č.1 - Holemý, č.2- Studnička, č.3 - Merta ml.,č.4 - Udatný, č.5 - Dusík,

img450

img460

img464

Sportovní instruktor : Marčík Erik, Zdravotní zabezpečení Zdeňka Mulerová,

Za náš radioklub závodil:Petruš,Guziur,Vápeník,Paďour,Bilický,Novotný a Dobrovolský. Kubeš zajistil stravu,Studnička baterie.Označení Start a Cíl zabezpečil Driemer. Závodu se zůčastnilo přes 40 závodníků.Přeborníkem okresu se stal Tomáš Novotný.

Spojovací služba na památníku Terezín  byla zabezpečena :Merta,Holka,Holemý,Muler,

 

Polní den VKV se uskutečnil na Babinách ve dnech 30.6.-2.7.1989.

Při polním dnu mládeže bylo pracováno v pásmu 144 a 432 MHz.Pracovali zde:Kautská,Vápeník a Guziur.V pásmu 144 MHz bylo navázáno celkem 67 spojení s celkovým počtem 6587 bodů,což dělá průměr 98 km na 1 spojení. Jako zařízení byl použit klubový Kentaur cca 4W výkonu a 2x9el. F9FT nad sebou,jako slučovač použit hybridní člen dle OK1ZN.V pásmu 432 MHz bylo navázáno celkem 12 spojení s celkovým součtem 1186 bodů,což je průměr 99 km na spojení.Použité zařízení Kentaur + transvertor cca 2W /OK1BOM/ a 15 el. YAGI. Zde pracovala :Kautská. V polním dnu VKV se pracovalo ve třech pásmech: 144 MHz,432 MHz a 1296 MHz.V pásmu 144 MHz pracovali: Branšovský,Kautský,Kautská,Driemer,Udatný,Marčík E.,Dusík,Merta ml.,Aschebrener,Vápeník a Guziur. Bylo navázáno celkem 233 spojení s celkovým počtem 44750 bodů,s průměrem 193 km na 1 spojení. Umístnili jsme se na 40 místě.Použité zařízení klubový Kentaur cca 4 W výkonu. Anténa 2x9 el. F9FT.

Klady:

- Osvědčila se dvojice antén 2x9 el. F9FT

- Při posunu antén mezi sebou o ¼ vlnové délky a sfázování je výrazně lepší předozadní poměr než anténa OK1DE

- Osvědčil se hybridní slučovač dle OK1ZN,

- Přes drobné problémy se osvědčil systém 3 směn se 3 operátory, všechny směny podaly dobrý výkon,

- Poprvé byl vyzkoušen klubový trcvr Kentaur ve velkém závodě/pracoval více jak 24 hodin jen s drobnými problémy/

- Zvlášť kladně se hodnotí výkon Udatného,který díky pravidelnému poslechu na KV odvedl při příjmu a vysílání perfektní výkon,

Pásmo 432 MHz:

Zde pracovali: Merta,Holka a Mulerová. V pásmu bylo navázáno 54 spojení s celkovým součtem 7014 bodů,s průměrem 130 km na 1 spojení. Celkově jsme se umístnili na 18. místě.Použité zařízení Kentaur + transvertor /OK1BOM/ výkon cca 2 W,anténa 15 el. Yagi.

 

Pásmo 1296 MHz:

Zde pracovali: Holka,Merta,Mulerová.Bylo zde navázáno 16 spojení s celkovým součtem 1648 bodů,s průměrem 103 km na 1 spojení. Celkově jsme se umístnili na 31.místě.Použité zařízení Kentaur+transvertor /OK1JHM/ výkon cca 20 mW a anténa 23 el. Loop.

V tomto pásmu se pracovalo pod OK1KKP poprvé.

Klady:

Na obou pásmech pracovali operátoři,kteří mají zkušenosti.Osvědčilo se mít na jednom stožáru antény pro obě pásma,většina spojení na 1296 MHz byla udělána po domluvě na 432 MHz.

Nedostatky: Základní zařízení na 2 m pronikala přes asi 20 m vzdálenost do pásma 144 MHz.Pro pásmo 432 MHz by bylo vhodné udělat dvojici antén podle antény OK1BOM.Pro pásmo 1296 MHz se ukázal jako malý výkon.

 

Práce s mládeží: Přípravu mládeže na zkoušky RO provedl dne 14.2. Branšovský,a 21.2. Studnička,později Devera. Kroužek mladých radioamatérů v radioklubu vedli: Mulerová,Holka,Muler,Hadrovský a s odbornými přednáškami působili Devera,Studnička a Branšovský.

Náborový přebor v ROB:Konal se dne 21.10.1989 v Litoměřicích.Ředitel přeboru Holka,rozhodčí a časoměřič David,Zdravotník Mulerová,Obsluhy vysilačů:Branšovský a Holemý.Občerstvení,diplomy a drobné ceny zajistili:Mulerová a Jahodová.Zůčastnilo se jen 10 účastníků.

Ostatní závody: Klub se zůčastnil veškerých závodů na VKV se zařízením Sněžka a Kentaur.

16.4. provozní aktiv   Devera,Branšovský,

6.5.  II.subregionál     Babiny,Merta,Merta ml., Devera

21.5. provozní aktiv   Devera ,Vápeník

3.6.  závod k MDD      Kautský,Branšovský,Kautská,

3.6.  Východoslovenský závod  Kautský,Kautská,Branšovský,

4.6.  Mikrovlnný závod 1296 MHz   Holka ,Merta

,Celkově rok 1989 byl charakteristický zvýšenou aktivitou kolektivní stanice OK1KKP v pásmu KV,VKV i UKV.Zůčastnili jsme se I.a II. Subregionálu,PD VKV,PD VKV mládeže,velikonočního závodu,Závodu k MDD,Východoslovenského závodu,Mikrovlného závodu,Závodu vítězství,VKV-44,A1 Marconi contestu, celkem 10 provozních aktivů z toho jednoho také v pásmu 70 a 23 cm a zapojili jsme se do soutěže k M-ČSSP.Dále byla OK1KKP aktivní i v pásmu KV, kde jsme se zůčastnili Hanáckého poháru,OK DX contestu a KV části soutěže k M-ČSSP. Hlavní zásluhu na vysoce aktivní činnosti  kolektivky měli:Devera,Holka,Holková,Merta,Motejl,Kautský,Studnička,Branšovský a Udatný.Dále to byli členové kroužku: Vápeník,Guziur,Bilický a Paďour.Kus poctivé práce odvedly děvčata Kautská a Holcová.

Ostatní činnost: Práce na dokončení zařízení Kentaur zdárně pokračovala.Merta dokončil práce na zařízení Kentaur,který byl dokončen a předán k plnému používání.Celkem se na stavbě podíleli:Merta,Holka,David,Kautský,Studnička,Motejl,Branšovský,Driemer a Udatný. Merta prošel školením a byl jmenován vedoucím operátorem krajské spojovací sítě Svazarmu za okres Litoměřice. Na vysílacím středisku Babiny se uspořádala 6.5.1989 brigáda  souběžně se subregionálním závodem. Přítomen byl jen Merta.Ten zabezpečil urovnání místa buldozerém. Z opravy bylo po více jak roce dovezena OTAVA.Jen se musí vyzkoušet jak to s ní vlastně je. Zásluhou Zaorala,Aschebrenera a Motejla byla dána do provozu.Branšovský,Devera a Motejl udělali nové antény pro VKV. Materiál dodali David a Holka.

Dne 10.4.1989 proběhly zkoušky rozhodčích ROB III.třídy. Zkoušek se zůčastnili:Dusík,Studnička,Marčík,Muler,zkoušky provedl z pověření ORRA Holka.Zkoušek na kraji se zůčastnil:Merta ml. a Udatný.

K 31.12.1989 měl radioklub celkem 45 členů, z toho 4 mládeže do 15 let a 3 ženy

 

 

OK1EM