Kapitola 7

 

Činnost OK1KKP 1973 – 1978

 

1973

Radioklub měl v tomto roce 20 členů. Schůzky radioklubu se konaly pravidelně každé pondělí od 16.30. Převážná část schůzek byla využita k úpravě místností radioklubu po výměně oken a zazdění dveří u skladu a dále k výstavbě antény.Bylo provedeno vymalování vysílací místnosti a skladu. Byla vybudována nová anténa G5RV. Na těchto pracích se podíleli: Aschebrenér, Driemer, Dusík, Hrůza, Marčík, Pardubický, Štastný, Kolačev, Pukl. Zaoral obstaral výsuvný žebřík na výstavbu antény, Horský se zůčastnil malování. Radiokroužek mládeže v ODDM vedl Rajmon. V tomto roce bylo získáno pět nových členů z toho dva do 18 let.V průběhu roku byla výkladní skříň radioklubu  upravována k aktuálním událostem Hrůzou.Úpravu přijímače HMZL provedl Aschebrenér. Činnost kolektivní stanice OK1KKP byla v roce 1973 nepravidelná. V ulici,kde je umístněn radioklub prováděl OBPH Litoměřice opravu fasád domů,a přitom odstranil i naší vysílací anténu. I tak bylo vysílací stanicí navázáno celkem 191 spojení na KV pásmech provozem CW a SSB převážně z přechodného stanoviště.Byly splněny podmínky pro získání diplomu OK SSB. Plnily se podmínky diplomu KV 150 QRA a ZMT. Nová anténa byla zhotovena, ale ještě nebyla plně impedančně přizpůsobena. Z uvedených důvodů se nedalo ji uspokojivě  využívat. V průběhu roku květen, červen byly zajišťovány akce jako okresní a krajské kolo Dukelského závodu branné zdatnosti v Úštěku, zejména linkového a radiového spojení, včetně ukázky provozu radiostanice OK1KKP. V říjnu ke dni armády byla na terezínské kotlině provedena ukázka techniky a navazování spojení pro děti. V provozu byla kolektivní stanice OK1KKP. Také se  zabezpečovalo spojení na rallye Lovosice.

Pravidelnou evidenci QSL lístků a přehledy o spojeních pro získání různých diplomů vedl Marčík.

 

1974

Byla vytvořena souprava pro Hon na lišku, s kterou seznámil členy klubu instruktor Hrůza. Pardubický zhotovil zdroj pro přijímač HMZL. Merta zhotovil transistorový přijímač pro 144 MHz. Kautský zhotovil pro 144 MHz tranzistorový vysilač. V květnu proběhl závod v Honu na lišku. Květnové spojovací služby na památníku Terezín se zůčastnil Aschebrenér a Štastný. Driemer a Marčík provedli školení  radistů u fy Vodní zdroje Ředhošť.

 

Hlavní akcí roku byl Polní den 1974.

Vysílalo se na kótě Babiny v kategorii I. 144 MHz  5W.Byl zakoupen vysilač Petr 104. Vojsko nám zapůjčilo plno materiálu. Zejména přijímač byl použit K13A. Zapůjčena byla EC 1kVA včetně PHM, AKU 12V/45Ah. Marčík zajistil AKU 150 Ah. Holec zajistil 2 stany, osvětlovací tělesa , rozvod včetně kabelů. Stravování bylo kolektivní. Každý musel mít ešus + lžíci. Hlavní kuchař byl Čundrle.

Driemer zajistil várnice, Dusík brambory. Prostor vybral Driemer , Dusík a ohraničil Čundrle. Na kopci jsme také měli KV soupravu Petr 103 . Tuto provozoval a zabezpečoval Pardubický.

V Polním dnu jsme skončili na 145 MHz s 10711 body na 43 místě.

 

1975

V tomto roce jsme měli v radioklubu 21 členů. V květnu jsme zabezpečovali na Mírové slavnosti v Terezíně spojení. Radiostanice i operátory zajistil Holec.

24 – 25.5.1975 jsme zajišťovali spojení na rallye Teplice. RZ č.4, 5 a 6. Zůčastnil se : Pardubický, Diemer, Marčík, Hrůza, Kautský, Čundrle,Holka,  Dusík a 2 VZS.

Š – 1100MB     -   Driemer ,Krameš + 1   2x R108d + 2x  VXW 010

Dacia                 -   Pardubický ,Holka + 2   2x R108d

Trabant             -   Čundrle,Kautský            2x R108d

Š 100L                -   Marčík,Šibrava + 1         R 108 + 3 x VXW010

Žiguli                  -   Dusík,Coufal,Hrůza        R 108d   

Radiostanice zajistil VÚ Litoměřice.

Radioklub se zůčastnil   s radiokroužkem pochodu v májovém průvodu pod hlavičkou Svazarmu na konci průvodu před padákem.

V soutěži Zahrada Čech 1975 jsme zajistili vysílání z výstaviště. Na tomto se podíleli : Marčík, Driemer, Kautský,  Hanzlíková, Pardubický ,z žalhostických Jenček , a z Libochovic bylo zapůjčeno vysílacího zařízení SSB na 80 m.

Vysílací stanice našeho radioklubu OK1KKP mělo poměrně dosti operátorů, ale málo se jich aktivně podílelo na pravidelném vysílání na amatérských pásmech. Je pravdou, že byly různé potíže, ať se zařízením, nebo anténou a s rušením televize. Přes všechny tyto potíže byla značka OK1KKP v éteru slyšet.Na KV se pracovalo v pásmech 80 a 40 metrů provozem CW a SSB. Velké úspěchy se nezískaly. Zato na VKV v pásmu 145 MHz lze říci, že náš kolektiv byl úspěšný.

POLNÍ DEN 1975

V tomto závodě jsme navázali celkem 129 platných spojení s 6 zeměmi. Nejdelší spojení dlouhé 465 km bylo se stanicí HG5KEB/7. Průměr na  jedno spojení bylo   138 km. Zůčastnili jsme se v I.kategorii do 1W na 145 MHz,napájení z baterií. Kóta Pohorský vrch 607 m QRA HK22e,TX Petr 104, RX konvertor v záloze RX Merty. Anténa YAGI 10 prvků. Doprava bylo vozidlem od VÚ 3524 + přístřešek. Účast: Driemer, Pardubický, Čundrle +4, Dusík +1, Merta+1, Marčík +4,Hrůza + 1,

Celkově jsme se umístnili na 24 místě s 17798 body.

Kroužek mladých operátorů vedl Dusík vždy v pondělí. Později vedení kroužku nebylo prováděno zodpovědně. Proto byl Dusík jako vedoucí nahrazen  Marčíkem. Hlavní místnost radioklubu byla zapůjčena pionýrskému oddílu ze 7A 1.ZDŠ pro jejich činnost.

Dne 19.10. jsme zabezpečovali spojení na rally Lovosice ve složení: Pardubický, Kautský, Šafranko,  Marčík, Holec a Driemer s RDST R108.

Do radioklubu jsme přijali dva nové členy Hanzlíkovou a Studničku.Také tři mládežníky Marčík, Smrtka a Šindler.

 

1976

Začátkem roku měla organizace 24 členů,z toho 19 dospělých a 5 členů mládeže.Byl přijat Rámeš a Čundrle. Dále mládežníci Dolenský a Matura. Koncem roku bylo 27 členů z toho 23 dospělých a 4 mládežníci. Přijat byl Rájecký a Horčička.

V uplynulém období jsme zakoupili naftové kamna JAS 35, které byly instalovány v místnosti kolektivky . Kolektivka byla vybavena moderním vysílacím zařízením Otava z výroby ÚRD Hradec Králové. Tím byl položen základ pro úspěšnou sportovní činnost naší kolektivní stanice. Kolektivka se zásluhou Merty , Hrůzy, Holky a Hory zůčastnila KV závodů  v pásmu 80 m  a SP-DX contestu. Byla opravena anténa G5RV, na tom se podíleli Driemer, Holka, Pardubický a Kautský.

Náborový závod v honu na lišku 15.5.1976

Zůčastnil se : Pardubický, Driemer, Hrůza, Marčík, Čundrle, Kautský, Hanzlíková a Holka.

Okresního přeboru v honu na lišku se zůčastnili: Driemer, Marčík, Pardubický, Dolenský .

 

Polní den 1976

Uskutečnil se na Pohorském vrchu.Čundrle zajistil vlek k autobusu, Auto Garant z OV Svazarmu. Přijimač R3 + konvertor. Účast : Pardubický, Kautský,  Driemer, Hanzlíková,  Marčík, Čundrle, Studnička, Dolenský a Smrtka. Závod se jel  v pásmu 145 MHz I.kategorii. S celkovým počtem bodů 13766 se OK1KKP umístnila na 50 místě. Polní den byl  opět dobře zabezpečen i měl pěknou úroveň. Ovšem konkurence se sešla na  pásmu silnější než v roce 1975. Mnoho stanic má nová výkonná zařízení i antény a tak dosažené 50 místo z více než 100 přihlášených v naší kategorii, bylo možno považovat za úměrné naším možnostem a přístrojovému vybavení.Je třeba dokončit tranzistorový přijímač za konvertor,který měl rozdělán Kautský. Merta se podílel na tomto PD nepřímo tím, že zajistil pro kolektivku rotátor s anténním stožárem, který byl velmi praktický a osvědčil se.

Při polním dnu nám ještě pomáhali Holec + 2 z VÚ 3524.

Zahrada Čech 76

Dvoudenní vysílání na Zahradě Čech  v pásmech 2 a 80 metrů zabezpečili: Driemer, Pardubický, Kautský, Studnička, Hrůza, Hora, Horčička,Čundrle, Horčička, Horský, Merta,

Rallye Teplice

17. -18.4.1976 účast : Marčík, Pardubický,  Driemer, Čundrle, Jenček V.

Vedení kroužku:

Na vedení kroužku mládeže se podíleli pouze Marčík a Pardubický. Částečně se podílel i Kolačev při nácviku Honu na lišku. Provedli jsme nábor do radioamatérského kroužku. Pardubický – 4.ZDŠ, Driemer – 1.ZDŠ,Marčík – 6.ZDŠ . Každý měl získat 2-3 zájemce . Moc se nedařilo.

 Zkoušky RO

Ze tří uchazečů zkoušky RO úspěšně splnil pouze Studnička.

 

1977

 

Mistrovství ČSR v telegrafii

4 - 6.3.1977

Neustále rostoucí aktivita na poli telegrafie se v roce 1977 projevila mimo jiné i tím, že se poprvé v historii jako předehra mistrovství ČSSR uskutečnily oba republikové přebory – přebor ČSR 4. až 6.3. v Litoměřicích a přebor SSR 11. až  13.3. v Prakovcích. Výsledky a překonané československé rekordy dokumentovaly i značný růst výkonnosti všech závodníků.

Přebor ČSR

Uspořádáním přeboru ČSR byl pověřen OV Svazarmu v Litoměřicích. V Severočeském kraji dosud žádná soutěž v telegrafii nebyla pořádána a pořadatelé neměli tedy žádné zkušenosti. Přípravy akce se ujali velmi zodpovědně za podpory české komise telegrafie. Přebor organizoval čtrnácti-členný organizační výbor, pod vedením předsedy Driemera .

V tomto výboru byla řada členů OK1KKP a jiných kolektivek.( Driemer, Marčík,Rajchl,Kautský )

 

 Kromě prostor vlastního závodu, se zabezpečovalo ubytování  a stravování. Z přeboru měla pracovat stanice OK5TLG.Driemer a Kautský instalovali anténu a OTAVU, ale provoz se neuskutečnil pro závadu na zdroji.Kromě toho se zůčastnili jako pořadatelé a pomocní rozhodčí Studnička, Holec, Kautský, Jenček, Driemer, Kolářová s dcerou, Mirka Driemerová.

Soutěž se uskutečnila v okresní politické škole v areálu Zahrady Čech. Dostatek obětavých pořadatelů vytvořil spolu se zkušenými rozhodčími dobrý organizační tým, který byl schopen zajistit plynulý průběh přeborů a vyhodnocení podle pravidel.

Důstojným zahájením celé akce bylo položení věnce u památníku obětí fašismu v Terezíně, kterého se zůčastnili všichni závodníci, pořadatelé, rozhodčí , představitelé OV a KV Svazarmu ,MNV,útvarů ČSLA a další hosté. Celou akci ukončilo slavnostní vyhlášení výsledků v Rytířském sále hotelu Labuť v Litoměřicích.

Po sportovní stránce měl přebor velmi dobrou úroveň, danou nejen výsledky československých reprezentantů, ale i ostatních soutěžících.Překvapením byl úspěšný „ návrat“ Marty Farbiakové, OK1DMF, mezi závodníky, provázený vytvořením dvou nových československých rekordů v příjmu na rychlost – tempo 240 PARIS písmen se 2 chybami a tempo 340 Paris číslic se 4 chybami

Další československé rekordy  vytvořili v klíčování na rychlost OK1MMW – tempo 203 PARIS písmen a OL1AVB v kategorii do 18 let – tempo 182 PARIS písmen a 159 PARIS číslic. OL1AVB vytvořil ve své kategorii i nový čs. rekord v příjmu na rychlost číslic, když přijal tempo 230 s 5 chybami. Mezi příjemná překvapení patřily výsledky J.Hauerlanda, O.Turčanové a A. Štolfy, hlavně pak výsledek šestnáctiletého československého reprezentanta B. Škody OL1AVB, který ziskem 942 bodů dosáhl celkově pátého nejlepšího výsledku vůbec. Stínou stránkou byla malá účast mladých závodníků do 18 let a neúčast závodníků do 15 let, která je dána velkou náročností tohoto sportu na trénink a dobu praxe. Začátečníci málokdy stihnou do 15 let dosahovat lepších výsledků.

Hlavním rozhodčím soutěže byl ústřední rozhodčí telegrafie ČSR a.Novák OK1AO, kterému v jednotlivých disciplínách sekundovali : OK1AUS, OK1AMY, a OK2PGI. Klíčování hodnotili : OK1DJF, OK2DM a OK3TPV. Soutěž měla pěknou úroveň , neměla závažných nedostatků a pořadatelům bylo vysloveno  za její zajištění plné uznání.

 

Okresní přebor v honu na lišku 14.5.1977

Vysilače ovládali Marčík a Horský.Tento přebor byl jednou z disciplin celostátní branné hry dětí „ Vždy připraven“ a jako závodníci nás reprezentovali Dolenský a Driemerová. Mezi pořadateli pracovali: Čundrle, Kautský, Pardubický, Driemer a Kolářová. Naši závodníci získali 1. a 3. místo v celkovém hodnocení.Tato soutěž byla nominací reprezentačního mužstva okresu na krajský přebor v Meziboří u Mostu. Zůčastnili se Dolenský a Driemerová. Driemer byl vedoucím družstva.

 

 Výstavba VKV vysilacího střediska OK1KKP - úpatí Radobýlu 

Z důvodu lepší práce radioklubu na VKV jsme si vyhlédli místo na úpatí Radobýlu – Bídnice, kde jsme plánovali výstavbu vysílacího střediska pro VKV závody .

Podařilo se nám výstavbu „protlačit“ do plánu výstavby výcvikových zařízení OV Svazarmu pro rok 1977 pod bodem 10 výstavbu jako „ Radiová hláska“  s plánovanou dotací 5000 Kč. Probíhalo mnoho jednání o pozemku s Geodezií , uživatelem Státním statkem a armádou. Původně byl tento pozemek armády jako výcvikový. Po mnoha osobních jednáních s Krajskou vojenskou a ubytovací správou, jsme v květnu podali písemnou žádost k povolení využití radioklubem.

V srpnu 1977 jsme obdrželi souhlasné stanovisko Federálního ministerstva národní obrany ke stavbě vysílacího střediska VKV a jeho provozu. Bohužel v průběhu jednání a pozdějším využívání parcely , jsme plně nedotáhli převod pozemku i když již v červenci 1977 jsme měli podklady Geodezie./ Nyní na tomto místě stojí stožáry pro TV vysilač a mobilní operátory./

V průběhu roku náš radioklub získal od armády vyřazenou nádstavbu vozidla, která byla použita k výstavbě VKV vysílacího střediska.Od státních statků byl získán dohodou pozemek o 1 ar na Bídnici. V záři 1977 byla bouda převezena a usazena na vybraném místě. Později byla provizorně opravena střecha, která byla ve špatném stavu. V roce 1978 bude nutno dokončit opravu střechy, provést úpravy uvnitř boudy, to je zabudovat rotátor, zřídit slaboproudý rozvod pro napájení zařízení a osvětlení. Nesmí se zapomenout na instalaci uzemnění a hromosvodu.V první fázi na boudě pracovali: Dusík, Marčík, Merta, Holka, Studnička, Motejl, Aschebrener,Driemerová,Driemer. Kromě této práce Merta a Driemer věnovali svůj volný čas k vyřizování pozemko-právních formalit. Bylo jednáno s Geodezií, Státním statkem, Státním notářstvím, KVUSS a Ministerstvem národní obrany. Bezprostředně tomu předcházelo zaměření pozemku.

Spojovací služba

Při květnové Mírové slavnosti v Terezíně byla zabezpečena spojovací služba Holkou, Studničkou a Touškem. Den před vlastní akcí se zůčastnili generální zkoušky celého programu slavnosti.

Ve dnes 25.-26.6.1977 byl Litoměřický okres pořadatelem „ Přebor ČSR v branném vodáctví“. Okresní radou radioamatérství jsme byli vyzváni k účasti na spojovací službě při této soutěži. Zůčastnili se ji:  Driemer, Horčička, Horský, Kautský, Hrůza a Kolářová.

 

Polní den 1977

Svátek radioamatérů  PD 1977 se uskutečnil ve dnech 2. -3.7.1977 na kótě Pohorský vrch.Pásmo 145 MHz , kategorie   I. napájení z AKU. Zařízení Petr 104 + konvertor s přijímačem  2 x R5. Anténa Yagi ,AKU Nife NKN 45 na osvětlení 5xNKN24. Stan zajistil Marčík. Účast Marčík+1, Kautský +3, Driemer +3, Motejl , Studnička,

Celkově jsme se umístnili na 45 místě ze 146 stanic s 23466 body.

 

Výstava Zahrada Čech

V září se kolektivka podílela instalací i provozem OTAVY na výstavě Zahrada Čech o  Dnech Svazarmu.Této akce se zůčastnili: Kolářová, Driemer, Studnička, Horčička, Horský.

 

Výchova mládeže:

Náš radioklub měl jeden kroužek mládeže provozního směru, jehož cílem bylo naučit naší mladou generaci přijímat značky morseovy abecedy,naučit základy radioelektroniky i radioamatérského provozu.O tento kroužek se starali Dusík,Studnička a Kolářová.

Ve výchovné činnosti dále pracoval Rajmon ve funkci vedoucího radiokroužku v ODPM v Litoměřicích. Dále Marčík vychovával mládež v radiokroužku 6. ZDŠ v Litoměřicích, taktéž cvičil brance radisty.

Další činnost:

V říjnu Driemer provedl ukázku radiového provozu dětem o dnu mladého obránce v ODPM v Litoměřicích. V listopadu se kolektivka zůčastnila KV soutěže k SČSP a OK DX contest. K úspěšnému hodnocení přispěli: Marčík, Studnička, Horský, Holka, Horčička, Hora a Driemer. Kromě toho se Driemer zůčastnil organizování spojovací služby při odhalování Památníku padlým sovětským vojákům v Terezíně. Radioklub byl požádán, aby spojovací službou pomohl při čištění vodovodního potrubí, z vodojemu Záhořany do Litoměřic. Toto provedl : Driemer, Kautský a Hora za pomoci příslušníků ČSLA. Během 4 dní bylo odpracováno 64 hodin.

K 31.prosinci 1977 měl radioklub 30 členů, z toho 4 ve věku do 15 let

 

1978

Veškerá práce kolektivu byla soustředěna do pravidelných schůzek, které se konaly vždy v pondělí. Nebylo dosud plně využíváno technické zařízení kolektivní stanice, což bylo zapříčiněno hlavně tím, že prostory které jsme používali nebyly vhodné zejména pro práci s dětmi a pro výstavbu anténního systému, který je základem solidní práce kolektivní stanice.

Pak se stávalo to, že zařízení leželo nevyužito a nebo bylo odnášeno operátory domů , aby se vysílalo. Samozřejmě tím zařízení trpělo. Zodpovědný operátor musel dát tento problém do pořádku.

Výchova mládeže

Oproti loňskému roku se moc nezměnilo. Náš radioklub měl jeden kroužek provozního směru pro mládež, jehož cílem bylo připravovat dorost pro naší kolektivku. Zde se mládež učila morze a poslouchala provoz na pásmech.Kroužek vedla Kolářová. Ve výchovné práci také pokračoval Rajmon v ODPM.Tento kroužek byl orientován výhradně na technický směr a vedl si dobře. Marčík trvale vedl radiokroužek mládeže na 6.ZDŠ. V roce 1977 pro něj získal 11 nových členů.Také prováděl výcvik branců radistů.

 

Sportovní činnost

 

Mistrovství ČSSR v telegrafii 1978

V měsíci březnu se organizovalo mistrovství ČSSR v telegrafii. Zůčastnili se : Driemer, Driemerová, Koula, Motejl zejména jako pomocní rozhodčí. Vlastního závodu se zůčastnil Studnička , který obsadil 13. místo v celkové kvalifikaci a Horčička, který se umístnil na 18.místě. Celkový průběh závodu byl zdárný a byl to kus poctivé práce, který reprezentoval nejen náš radioklub, ale také OV po celé republice.

Na soutěže a dobré výkony bohatá sezona telegrafie  1977-1978 skončila a vyvrcholila ve dnech 17. až 19.3.1978 v Litoměřicích na mistrovství ČSSR. Soutěž uspořádal z pověření ÚRRk Svazarmu OV Svazarmu v Litoměřicích. Ředitelem mistrovství byl M.Driemer OK1AGS, předsedou organizačního výboru J.Jančura, předseda OV Svazarmu. Kolektiv rozhodčích vedl hlavní rozhodčí A.Novák , OK1AO ústřední rozhodčí telegrafie ČSSR, jeho zástupcem byl J.Matoška, OK1IB, vedoucími disciplín J.Litomiský,OK1DJF, a R.Štastný OK1AUS.

Do Litoměřic přijelo celkem 28 závodníků. V kategorii nad 18 let jich bylo 18, mezi 15 a 18 lety 8, a do 15 let dva.Proto nebyla kategorie C samostatně vyhodnocena a závodníci soutěžili v kategorii B. Zarážející byla velmi malá účast slovenských závodníků – kromě reprezentantů přijeli pouze 2 a jeden z nich nebyl dokonce ani pozván. Nedostavil se ani jeden z delegovaných slovenských rozhodčích.

Nyní ke sportovní úrovni soutěže. V příjmu na rychlost nebylo dosaženo vyjímečných výsledků, kromě nového čs.rekordu M.Farbiakové OK1DMD, v příjmu číslic  tempo 350 s 4 chybami. Celková  úroveň v obou kategoriích byla však velmi dobrá a je potěšující, že v součastné době již 10 závodníků (z toho 3 z kategorie B) přijímá tempo 200 a více písmen (tj. přes 175 skutečných znaků za minutu). Znatelný náskok mají v kategorii A OK1DMF a OK3TPV,v kategorii B OL8CGI.

V klíčování na rychlost se snad projevil největší vzrůst úrovně ( během posledních dvou letech). Lze to přičíst hlavně systematické přípravě reprezentantů a jejich příkladu pro ostatní v pásmu 160 m. Dosažené výsledky okolo tempa 200 (OK3TPV, OK1MMW, OK1DMF, OK2PFM) jsou již skutečně špičkové. Výrazně se zlepšila i celková úroveň v kategorii B, která již plynule (bez výrazného rozdílu) navazuje na kategorii A.

Jak už to bývá, kamenem úrazu byl pro mnoho závodníků „ samochyt“ (klíčování a příjem na přesnost). Ztroskotali na něm i někteří zkušení závodníci (OK2BFN, OK2PFM, OL1AVB). Přes zdánlivou jednoduchost této disciplíny se zde stále ještě nedosahuje teoreticky dobře možných výsledků přes 300 bodů. Pěkným úspěchem v této disciplíně bylo 4. místo a 237 bodů mladého československého reprezentanta M.Láchy OK1DFW.

Celkově byla úroveň letošního mistrovství opět zřetelně vyšší než loni. Svědčí o tom i dosažené dva výsledky přes 1200 bodů.Škoda,že „ztrátou“ některých částí přišli o cenné body OK2BFN,OK2PFM, OK1DFW, O.Turčanová, OK1FCW, OL1AVB – výborných výsledků okolo 1000 bodů mohlo být více.

Celé mistrovství proběhlo hladce, bez zdržení a protestů a bylo organizačně dobře zajištěno. Patří za to poděkování litoměřickým pořadatelům i kolektivu rozhodčích.

Krajský přebor ROB

V měsíci květnu se členové našeho radioklubu Dolenský, Driemer, Driemerová zůčastnili krajského přeboru v honu na lišku. Dolenský se umístnil na 16. místě v pásmu 80 m, na 10.místě v pásmu 2m. Driemrová se umístnila na 5.místě v pásmu 80 m.

Den dětí

V měsíci červnu Horský a Driemer zabezpečili ukázku radioamatérské techniky při příležitosti Dne dětí v Úštěku.

 

Polní den 1978     

Největšího radioamatérského svátku PD 1978 se zůčastnili: Marčík a syn,Horský, Holka, Studnička, Horčička, Driemer, Čundrle, Merta, Driemerová, Motejl. Jako zařízení bylo použito přijímač R5 + konvertor a Petr 104. Anténa Yagi. Vysílalo se z Bídnice. Zde nám nešlo o to vyhrát, ale o to , abychom prověřili možnost VKV střediska a také si konečně pořádně zavysílat. V pásmu 145 Mhz se 6628 body jsme se umístnili na 118 místě.

Jak se ukázalo,Polního dne bylo plně využito a také plně prověřil naše schopnosti jak organizační, tak také praktické.

Tato skutečnost se ještě jednou opakovala při účasti na závodě OK DX Contestu v listopadu, kde navíc byla prověřena naše odolnost nepřízni počasí.

 

Výstavba VKV vysílacího střediska

 Byla dokončena výstavba VKV vysílacího střediska, tak jak bylo nastíněno v roce 1977. Vysílací středisko mělo trvalou hodnotu, sloužilo výcviku a sportovní činnosti.Na dokončovacích pracích se nejvíce podíleli : Marčík se synem, Motejl, Holka, Horský, Driemer, Merta, Studnička . Zbývalo ještě oplocení,na které jsme nedostali peníze byť to bylo slíbeno i v plánu v roce 1977.

Zahrada Čech    

V září na výstavě „Zahradě Čech“ byla v provozu naše kolektivní stanice kterou obsluhovali: Merta , Studnička, Motejl, Driemer.Tuto akci lze charakterizovat jako vysoce zdárnou. Mimo jiné tento vysílací koutek navštívil první československý kosmonaut Remek a podepsal se do staničního deníku kolektivní stanice.

Spojovací služby

Dále byly našim radioklubem zabezpečeny spojovací služby, Rallye Teplice, kterou provedli Merta, Holka, Studnička.

Spojovací službu na kotlině zabezpečili Driemer a Aschebrener.

Spojovací službu Mírové slavnosti v Terezíně zabezpečovali Driemer a E.Marčík.

Ostatní činnost:

Soutěž aktivity k měsíci SČSP vyhrál absolutně Horský. Horský se také za radioklub zůčastnil přeboru o Hanácký pohár 1.10.78. V prosinci organizoval Driemer okresní přebor v telegrafii.

Nezahálelo se ani v prostorech radioklubu. Byl uklizen sklad materiálu.Hora vymaloval vysílací místnost. Z části byla vysílací místnost zabezpečena dle koncesních podmínek mříží na okně.Na těchto pracích se podíleli: Motejl, Studnička, Holka, Merta, Marčík

K 31.prosinci 1978 měl radioklub 28 členů starších 15 let a 12 členů z řad mládeže