Kapitola 11

Činnost OK1KKP 1990 - 2009

 

1990

V tomto roce došlo ke zrušení SVAZARMU a ustavení Sdružení technických sportů a činností. Taktéž na okrese byla Okresní rada STSČ. Dne 16.6.1990 jsme obdrželi registraci radioklubu OK1KKP 282/90 jako základního článku Českého radioklubu.Dne 24.9.1990 došlo  ke změně vedení organizace , byl zvolen nový výbor radioklubu.

Polní den 1990 uskutečnil se dne 7. - 8.7.1990 na kótě Babiny. Byla využita i vysílací bouda. Závodilo se v pásmech: 144, 432 a 1296 MHz.

144 MHz  Celkové umístnění na 57 místě s 40042 body z celkového počtu 89 stanic.

432 MHz  Celkové umístnění na 17 místě s 6742 body z celkového počtu 22 stanic.

1296 MHz  Celkové umístnění na 25 místě s 9396 body z celkového počtu 32 stanic.

Ostatní činnost:

Dne 22.10.1990 nás Motej seznámil s jednáním na OR STSČ, že se budeme muset  vystěhovat asi v listopadu ze součastných prostor.Problém byl s uskladněným materiálem.Proto výbor radioklubu svolal dne 12.11.1990 členskou schůzi, kde za účasti 13 členů byly schváleny opatření co s materiálem a jak dál. Byla nám nabídnuta místnost č.25 v budově bývalého OV Svazarmu. Dne 14.11.1990 byla uzavřena písemná smlouva o pronájmu této místnosti  za roční částku 3000.- Kč s platností od 1.1.1991. Kroužek mladých radioamatérů vedl Holka,Holková a Loupal až do konce školního roku 1991.

K 31.12.1990 měl radioklub celkem 15 členů.

 

1991

Polní den 1991 uskutečnil se ve dnech 6.- 7.7.1991 na kótě Babiny , za použití vysílacího střediska.Závodilo se v pásmech 144 a 432 MHz.

144 MHz    Celkové umístnění na 60 místě s 38587 body z celkového počtu 79 stanic.

432 MHz  Celkové umístnění na 17 místě s 1027 body z celkového počtu 24 stanic.

Ostatní činnost:

Usilovně se pracovalo na vysílacím středisku na Babinách. Holka tam zbudoval dvě válendy.

Na sjezdu ČRK byl dne 19.10.1991 Motejl OK1DMO.

K 31.12.1991 měl radioklub celkem 20 členů.

 

1992

Polní den 1992 uskutečnil se dne 4. – 5.7.1992 na Babinách s využitím vysílacího střediska. Závodilo se v pásmu 144 MHz.

144 MHz  Celkové umístnění na 40 místě s 40305 body z celkového počtu 68 stanic.

K 31.12.1992 měl radioklub celkem 16 členů.

 

1993

Polní den 1993 uskutečnil se dne 3. – 4.7.1993 na Babinách s využitím vysílacího střediska. Závodilo se v pásmech 144 a 432MHz.

144 MHz  Celkové umístnění na 29 místě s 51592 body z celkového počtu 48 stanic.

432 MHz  Celkové umístnění na 12 místě s 6987 body z celkového počtu 16 stanic.

Ostatní činnost : Motejl seznámil členy klubu o situaci na vysílacím středisku na Babinách,kde dochází k trvalému poškozování zařízení. A to se tam již dříve prováděli opatření na zabezpečení oken a další uzamykání dveří. Bohužel stále chybí oplocení objektu.

K 31.12.1993 měl radioklub celkem 17 členů.

 

1994

Ostatní činnostZačátkem roku jsme zjistili,že nám někdo neznámý odcizil komplet vysílací středisko na Babinách.Podle stop tam musel být velký jeřáb a velké auto neb náš přívěs byl velmi těžký a byl zajištěn na zdvihácích. Ztrátu jsme oznámily Policii ČR. Bohužel v květnu 1994 jsme obdržely zprávu, že pachatel se dosud nezjistil. Sami jsme přívěs sháněli,velmi aktivní byl OK1AGS, ale bezúspěšně. Našlo se plno přívěsů, ale náš mezi nimi nebyl. Škoda , bylo na tom provedeno hodně práce členy klubu.

Na členské schůzi 28.2.1994 navrhl Devera  opuštění místnosti 25 a problémy s tím spojenými. Zejména šlo o drahý nájem.Členové tuto myšlenku doporučili. Holka  navrhoval možnost zapojení RK do činnosti domova mládeže a tím i možnost místnosti tam. Z hlediska historie je škoda, že klub se tímto návrhem  nezabýval.

 

Polní den 1994  se uskutečnil ve dnech 2. – 3.7.1994 na Babinách. Závodilo se na pásmech 144 a 432 MHz.

144 MHz  Celkové umístnění na 87 místě s 51645 body z celkového počtu 160 stanic.

432 MHz  Celkové umístnění na 23 místě s 14768 body z celkového počtu 53 stanic.

K 31.12.1994 měl radioklub celkem 19 členů.

 

 

1995

Ostatní činnost: Dne 20.2.1995 jsme obdrželi dopis od TS Zahrada Čech s žádostí o uvolnění místnosti č. 25 pro jiného nájemce. V rámci toho jsme sundali všechny vysílací antény a i materiál byl připraven na vystěhování. Místnost byla předána 3.4.1995. Od této doby jsme schůzovali po různých litoměřických restauracích.

Polní den 1995 uskutečnil se ve dnech 1. – 2.7.1995 na Babinách. Závodilo se v pásmech 144 a 432 MHz.

144 MHz Celkové umístnění na 126 místě  s 38159 body /227 QSO s celkového počtu 161 stanic.

432 MHz  Celkové umístnění na 40 místě s 10455 body/68 QSO s celkového počtu 53 stanic.

Závodu se zůčastnili: Devera+1,Motejl,Merta,Kautský,Marčík,Driemer,Udatný,Oldřich,Marčík Erik,Horský. Bohužel v průběhu závodu odešel koncový stupeň na 144 MHz, takže závod byl dokončen jako QRP pouze s 8 W výkonu.PD byl ze strany všech zúčastněných hodnocen velmi kladně. Zlatý hřeb a největšího úspěchu dosáhl Driemer při svém příjezdu svým vozidlem MOUNFIELD MS 19.

K 31.12.1995 měl radioklub celkem 17 členů.

 

1996

Polní den 1996  se uskutečnil ve dnech 6. – 7.7.1996 na Babinách. Závodilo se v pásmech 144, 432 a 1296 MHz.

144 MHz  Celkem uskutečněno 275 qso s umístněním na 94 místě s 52191 body s celkového počtu 155 stanic.

432 MHz  Celkem uskutečněno 75 qso s umístněním na 31 místě s 11870 body.

1296 MHz Celkem uskutečněno 12 qso s umístněním na 21 místě s 1232 body z celkového počtu 29 stanic.

Ostatní činnost: Bylo zakoupeno zařízení na 144 MHz TS 711 a koncový stupeň 100 W na 144 MHz.Finančně jsme přispěli na síť paket radio.

K 31.12.1996 měl radioklub celkem 18 členů.

 

1997

Polní den 1997 se uskutečnil ve dnech 5. – 6.7.1997 na Babinách JO70BO. Závodilo se v pásmech 144, 432 a 1296 MHz včetně PDM.

144 MHz Celkem se uskutečnilo 282 spojení s 50457 body s umístněním na 64 místě z celkového počtu 150 stanic.

432 MHz  Celkem se uskutečnilo  73 qso s 9790 body s umístněním na 39 místě.Použito FT 780 OK1EM.

1296 MHz  Celkem se uskutečnilo 13 qso s 1191 body s umístněním na 29 místě. Použito FT290+ transvertor OK1EM.

PDM 144 MHz Celkem se uskutečnilo 76 qso s 10570 body.

Závodu se zůčastnili: Marčík+1, Motejl, Arnold, Driemer,Devera, Marčík E.,Merta, Ježek, Kautský, Hadrovský, Jenček M. a V.

K 31.12.1997 měl radioklub celkem 17 členů.

 

1998

Polní den 1998 Uskutečnil se dne 4. – 5.7.1998 na Babinách JO70BO.Pracovalo se v pásmech 144 a 432 MHz a PDM.

144 MHz Celkem bylo navázáno 274 qso s umístněním na 75 místě s 54252 body z celkového počtu 130 stanic.

432 MHz Celkem bylo navázáno 70 spojení se ziskem 8908 body s umístněním na 38 místě z celkového počtu 59 stanic. Použité zařízení FT780 OK1EM.

PDM 144 MHz Celkem navázáno 81 spojení s 10777 body.

Závodu se zůčastnili:Hadrovský,Motejl,Arnold +1,Devera,Marčík E.+1,Kautský,Udatný,Studnička,Ježek a Merta. Devera připravil zařízení,antény,písemnosti pro pásmo 144 MHz.Merta zařízení a anténu na pásmo 432 MHz.Motejl zajistil akumulátory pro všechny pracoviště,stan a přístřešek, Marčík elektrocentrálu.

K 31.12.1998 měl radioklub celkem 20 členů.

 

1999

Polní den 1999  Závod se uskutečnil dne 3. – 4.7.1999 na Babinách. Závodilo se v pásmu 144 MHz.

144 MHz Uskutečnilo se 270 spojení s 57739 body s umístněním na 95 místě ze 155 stanic.

K 31.12.1999 měl radioklub celkem 18 členů.

 

2000

Polní den 2000  se uskutečnil ve dnech 1. – 2.7.2000 na Babinách.Závodilo se v pásmech 144 a 432 MHz.

144 MHz  Celkem se uskutečnilo 264 spojení se ziskem 46589 bodů s umístněním na 95 místě. Zařízení použito TS 711 + anténa GW4CQT.

432 MHz Celkem se uskutečnilo 109 spojení se 17085 body s umístněním na 30 místě z celkového počtu 63 stanic. Zařízení použito FT780 OK1EM + anténa 15 el YAGI.Závodu se zůčastnili:Hadrovský, Motejl, Devera, Kautský, Jenček Vl.,Jenček M.,Driemer,Arnold,Merta,Studnička.

K 31.12.2000 měl radioklub celkem 18 členů.

 

2001

Polní den 2001  Závod se konal ve dnech 7. – 8.7.2001 na Babinách. Závodilo se v pásmech 144 a 432 MHz.

144 MHz Celkem se uskutečnilo 165 spojení se ziskem 21190 bodů s umístněním na 117 místě.Zařízení TS 711 anténa F9FT výkon 25 W. Rekord 9A5Y 603 km.

432 MHz Celkem se uskutečnilo 49 spojení se ziskem 5716 bodů s umístněním na 43 místě.Zařízení 25 W anténa 12 el.yagi, rekord S51ZO 630 km.

K 31.12.2001 měl radioklub celkem 18 členů.

 

2002

Polní den 2002  Závod se uskutečnil ve dnech 6. – 7.7.2002 na Babinách. Závodilo se v pásmech 144,432 a 10368 MHz.

144 MHz  V závodě se uskutečnilo 273 spojení se ziskem 51220 bodů s umístněním na 64 místě.Rekord T97C 809 km.

432 MHz  Uskutečnilo se 82 spojení se ziskem 10570 bodů s umístněním na 46 místě.Zařízení 25 W,anténa 12 el yagi . Rekord HA5KDQ 488 km

10368 MHz  Celkem se uskutečnilo 6 spojení se ziskem 335 bodů s umístněním na 14 místě. Zařízení OK1JHM , 0,04 W parabola průměr 60 cm. Spojení na pásmu 10368 bylo jako první pro OK1KKP. Rekord DF0MTL 84 km.

K 31.12.2002 měl radioklub celkem 17 členů.

 

2003

Polní den 2003  Závod se uskutečnil ve dnech 5. – 6.7.2003 na kótě Nakléřov JO60XS.Operátor OK1EM.Závodilo se v pásmu 5760 a 10368 MHz.

5760 MHz Celkem se uskutečnilo 1 spojení se ziskem 33 bodů s umístněním na 7 místě.Zařízení OK1EM, 0,2W parabola 1,2 m. Rekord DM2AFN 33 km.

10368 MHz Celkem se uskutečnilo 11 spojení se ziskem 571 bodů s umístněním na 19 místě.Zařízení OK1EM 0,8W parabola 1,2 m. Rekord OK1KEI/P 90 km.

Spojení na 5760 MHz bylo jako první pro OK1KKP.

K 31.12.2003 měl radioklub celkem 18 členů.

 

2004

K 31.12.2004 měl radioklub celkem 18 členů.

 

2005

Polní den 2005  se uskutečnil ve dnech 2. – 3.7.2005 na Babinách  JO70BO. Závodilo se v těchto pásmech: 144, 432, 1296, 2320, 5760, 10368 a 24048 MHz. ; Závodu se zůčastnili: Holka, Driemer, Kautský, Holka Z., Jenček Miroslav, Devera, Votoček…..

144 MHz Celkem se uskutečnilo 241 spojení se ziskem 47616 bodu s umístněním na 65 místě. Zařízení 50 W anténa GW4CQT.Rekord YT5K 851 km.

432 MHz Celkem se uskutečnilo 114 spojení se ziskem 17156 bodů s umístněním na 32 místě.Zařízení 25W anténa 18 el. Yagi, IC 910 OK1DOA. Rekord HA6W 538 km.

1296 MHz Uskutečnilo se 29 spojení se ziskem 3429 bodů s umístněním na 30 místě.Zařízení OK1DOA IC910 10W,ant F9FT.Rekord OE5MKM 262 km.

2320 MHz  Celkem se uskutečnilo 1 spojení se ziskem 60 bodů s umístněním na 16 místě.Zařízení OK1JHM,FT 290 + transvertor 1W,parabola 0,9 m. Rekord OK1KIR/P 60 km.

5760 MHz  Uskutečnili se 3 spojení se 166 body s umístněním na 12 místě.Zařízení OK1JHM 1W,parabola 0,9m.Rekord DL0TUD 84 km.

10368 MHz Celkem se podařilo 8 spojení se ziskem 419 bodů s umístněním na 18 místě.Zařízení OK1JHM výkon 0,04 W + parabola 0,9 m.Rekord OK1VAM/p 86 km.

24048 MHz Uskutečnilo se 1 spojení se ziskem 60 bodů s umístněním na 5 místě.Zařízení OK1JHM 0,7W parabola 0,5 m.Rekord OK1KIR 60 km.

Spojení v pásmech 2320 MHz a 24048 byli pro OK1KKP jako první.

Polní den lze hodnotit jako nejlepší z hlediska velkého počtu použitých pásem.

K 31.12.2005 měl radioklub celkem 16 členů.

 

2006

Polní den 2006  se uskutečnil ve dnech 1. -2.7.2006 na Babinách JO70BO.Pracovalo se na těchto pásmech: 144, 432, 1296 a 24048 MHz.

144 MHz  Uskutečnilo se celkem 200 spojení se ziskem 37160 bodů a umístněním na 73 místě. Zařízení výkon 100 W,anténa GW4CQT.Rekord YT0A 850 km.

432 MHz Celkem se navázalo 35 spojení se ziskem 4851 bodů a umístněním na 58 místě.Zařízení 75 W,16 el. Yagi. Rekord HA5FMV 470 km.

1296 MHz  Navázalo se 33 spojení s celkovým počtem 4021 bodů a umístněním na 28 místě.Zařízení OK1DOA IC910 10W ,anténa F9FT. Rekord OM3KHE 374 km.

24048 MHz Celkem navázány 3 spojení se ziskem 170 bodů a umístněním na 9 místě. Zařízení OK1DOA 0,2 mW + parabola 0,42 m. Rekord OK1AIY/p 86 km.

K 31.12.2006 měl radioklub celkem 14 členů.

 

2007- 2008

Aktivita jednotlivých členů v těchto letech klesala. Ano, scházeli jsme se většinou stále po hospodách, ale kolektivní činnosti bylo málo. Pravda je,  že členové jednou za rok zaplatili členské příspěvky .Někteří členové našeho radioklubu začali docházet do radioklubu OK1KDG  - závodní OK5T v CHotěšově, kde byla aktivní radioamatérská závodní činnost.

K 31.12.2008 měl radioklub celkem 13 členů.

 

 

2009

Vzhledem k malé aktivitě  v radioklubu, svolal výbor dne 5.1.2009 členskou schůzi , jako čtvrtý bod byl o existenci radioklubu. Hlasováním bylo rozhodnuto k 1.5.2009 o zrušení radioklubu Litoměřice, hlasovalo 10 členů z 12-ti. Dále bylo rozhodnuto, zbývající hmotný majetek a  finanční prostředky převést darovací smlouvou Anténní farmě mládeže Lovosice ( radioklub OK1KDG ). Tak v restauraci SPARTA skončila po 55 letech  činnost radioklubu OK1KKP.

K 1.5.2009 měl radioklub celkem 13 členů.

 

OK1EM