Kapitola 1

 

Úvod :

 

           I když je snaha zde uvádět jen události z Litoměřicka,

nelze vzpomenout na rok 1925,

kdy v Paříži na Mezinárodním radioamatérském kongresu vznikla

 

Mezinárodní radioamatérská unie IARU.

Mezi 26 zakládajícími  zeměmi bylo i tehdejší Československo.Počátky radioamatérského hnutí v tehdejším Československu byla publikována v různých materiálech a v dnešním světě internetu není problém získat všeobecné informace k těmto začátkům.

Velmi komplexně je to popsáno mimo jiné zde  

 V roce 1924 vznikl Československý radioklub.

V něm se vytvářely různé názorové skupiny a následně v roce 1928 vznikl SKEČ (Sdružení krátkovlnných experimentátorů československých) a následně KVAČ (Krátkovlnní amatéři českoslovenští).Oba spolky proti sobě různě štvaly a pomlouvali se, oba chtěli do IARU. Na základě policejního nátlaku došlo ke zrušení obou spolků. V éteru se objevovalo plno černých amatérů. Proto úřady začali zkoušet a vydávat koncese.

 

První koncese byly vydány v roce 1930 stanicím: OK1AA,OK1AB,OK2AC,OK1AF,OK1AG a OK1AH.

 

Dne 23.3.1932 vznikl ČAV. (Českoslovenští amatéři vysilači).

 

Proti černým amatérům členové ČAV důsledně bojovali, spojení s nimi nesměli navazovat a poslech neznámých značek oznamovali - boj proti nekoncesovaným amatérům byl považován za otázku cti.

       O vzniku radioamatérské činnosti konkrétně na Litoměřicku, neexistují žádné ucelené informace, o nichž bychom věděli.Tak jak to vždy bývá,nebyla doceněna nutnost zachování historie našeho koníčku a než jsme se rozkoukali,odešli nám pamětníci pokládající základní kámen radioamatérství na Litoměřicku.

      Většina událostí jimi vyprávěných,spojených s těmito počátky,je zapomenuta.Až nyní,kdy se pokoušíme dát něco dohromady si uvědomujeme, jak lehkomyslně jsme tomu přihlíželi.Proto jsou zde uvedené  informace z různých historických zdrojů a vzpomínky našich členů,kteří sice nebyli u samotného zrodu,ale měli ještě možnost hovořit s těmi,kteří u zrodu stáli.

Je  časově náročně dohledat a prostudovat řadu časopisů zejména Krátké vlny, Amatérské radio a ostatní archivní prameny, jejich seznam bude uveden  později.

 

Orientační seznam členů ČAV na Litoměřicku 1935 - 1948

rok

ČAV

      Jméno

   bydliště

1935

541

Vyvadil Jaroslav

Užhorod/Lito.

1936

750

Brož František

Libochovice

1936

738

Kaftan Jiří

Praha 9/Lovo.

1937

898

Křivánek Jaroslav

Libochovice

1937

988

Starý Jiří

Roudnice

1938

1139

Chmelař Oldřich

Rohatce

1938

997

Jiránek Jiří

Libochovice

1947

1636

Štorch Vladimír

Lovosice

1947

3140

Škabrada Václav

Lounky

1946

3194

Spilka Oldřich

Roudnice

1947

3361

Jirmus Jerry

Roudnice

1947

3432

Kadlec B.

Roudnice

1947

3667

Krejza Ladislav

Bohušovice

1947

2344

Jaroš Karel

Doksany

1948

2763

Opletal Miroslav

Terezín

1948

3568

Tryner Václav

Trávčice

1948

2814

Černý Emil

Prackovice

 

První  koncese v naší oblasti:

1937     KV 8/37   OK1GC      František Brož,Libochovice,Žižkova 492, ČAV od 1936 KV 4/36,

1947    Seznam 48                  5.7.1947 obnovena koncese po válce,bytem Husova 348

 

1938     KV 38/1   OK1KC     Jiří Kaftan,Mělník Chloumek,restaurace Pod Lipami,ČAV 738

1948     KV 48/7                      1.7.1948 obnovena koncese po válce,bytem Lovosice,Tovární 1

 

1938     seznam   OK3VY      Jaroslav Vyvadil, Bratislava,později Litoměřice , ČAV 541

1946                    OK1VY        Obnovení koncese po válce,bytem Praha

1955                                        bytem Litoměřice

 

1946     KV 46/12   OK1GY   Oldřich Chmelař,Rohatce 33 okres Roudnice n/L,ČAV 1139 

1947     KV 47/11                    Přestěhoval se :  Křešice 131 u Litoměřic

1955                        OK2GY   Ke konci roku se přestěhoval do  Olomouce

 

1947      KV            OK1OR    Oldřich Spilka,Roudnice n/L Krábčická 495, ČAV 3194     

 1948                                       Přestěhoval se: Příbram III. Mixova 331 

1948      1.4.                            Byla mu zastavena činnost-nepředložil politickou záruku ověřenou

                                                dvěma členy ČAV.

1951    31.1.                            Byla mu zamítnuta koncese . Bydlel již v Lipinka 81 p.Hradečná

1965      změna     OK2WE      Byla mu udělena nová koncese. Bydliště  OLOMOUC,

                                                 kolektivka OK2KOV,

1990                                        Byl člen rady ČRK    

2008                                        Obdržel plaketu ČRK za celoživotní organizační práci / 81 let /

                                         

1952   AR 11/52   OK1BW     Jaroslav Bauer   Litoměřice,koncese vydána 15.9.                                    

 

ČAV byl organizován v odbočkách.

Členství v ČAVu bylo povinné.

Během války byl ČAV zrušen , radioamatérská činnost zakázána  a vysílací zařízení odebrány.

K obnově koncesí po válce se mohli radioamatéři přihlásit od  31.3.1946 .Bylo ovšem mimo jiné doložit svou činnost během  války, jako potvrzení Místního národního výboru a Prohlášení dvou radioamatérů,že se zaručují že dotyčný zařízení nezneužije.

Odbočky ČAV se tvořily podle zájmů členů.Zatímco například na Šumpersku , Ostravsku či Ústí n/L byl zájem značný, v naší oblasti tomu tak nebylo.Nejbližší odbočka byla od roku 1946 v Teplicích -Šanově, od 1.3.1947 v Ústí nad Labem.

Do této odbočky patřil k 31.12.1948 okres Ústí n/L, Roudnice n/L a Litoměřice.

 

Třetí valné hromady ČAV v Ústí n/L, která se konala dne 14.3.1948 se poprvé zůčastnili koncesionáři z naší oblasti.

 

A tam byl do výboru  zvolen jako náhradník OK1GY a členové výboru OK1GC a OK1OR.

 

Zpráva vyšla v Krátkých vlnách č. 5/1948.  

Ústí nad Labem

3. valná hromada se konala 14.III.1948 v budově Základní odborné školy ve Střekově, ke které byli všichni členové písemně vyzváni. Z úřadů a korporaci se nedostavil nikdo, zato však kolegové z okresů Děčín,Roudnice n/L., Teplice a Libochovice, což nás velmi potěšilo.Schůzi zahájil o 10 hodině Ladislav Zbudil 1LZ, uvítal 29 přítomných, z nichž OK, a poděkoval ředitelství školy, která nám umožnuje čtvrteční schůzky.

Po zprávě jednatele 1LW a pokladnika 1OD a po udělení absolutoria starému výboru byl jednomyslně zvolen tento nový výbor:

Předseda: Lad.Zbudil,OK1LZ, místopředseda : F.Vojta ,OK1WB, jednatel : F.Lisowiec,OK1LW, pokladník : J.Růžička,OK1OD, zapisovatel : V.Stránský, RP 2674 , div.operátor: L.Rosenkranc, OK1ZT, zástupce RP: J.Strejc, RP 3130,  QSL manager : J.Munk, RP 1742, archivář a knihovník : K.Kubeš, RP 4062, revizoři účtů : J .Liška RP 3437, J.Sluka. Náhradníci: M.Habal ,RP 3383, O.Chmelař OK1GY , členové výboru : J.Linhart, RP 1020, F.Brož, OK1GC, O.Beránek, OK1CV, O.Slipka, OK1OR .

Kolega Linhart   , RP 1020 dal návrh jež byl většinou hlasů přijat,  aby člen J.Sobotka , RP 3133, byl z ČAV vůbec vyloučen, jelikož mu svěřenou funkci pokladníka nedělal a do spolku nedocházel. Předseda nabádal všechny členy, hlavně OK, k intensivnější práci v étheru, jakož aby bylo mezi sebou i na pásmu používáno kolegiální oslovení " ty ".

J.Linhart dále připomněl pokyn Akčních výborů, abychom ze svých řad vyloučili všechny, kteří nemají kladný vztah k lidově demokratickému zřízení. Ke konci bylo odhlasováno postavení klubovního vysilače a přijímače svépomoci, za kterýmžto účelem daruje každý člen nějakou " maličkost ". V přátelském prostředí byla pak schůze v půl jedné odpoledne ukončena.

Při této příležitosti podáváme též činnost  odbočky  za minulý rok. V létě bylo třikrát pracováno na 56 Mc/s kolegy OK1LZ ,OK1LW, OK1OD  z Milešovky, Komáří výšky, Bouřnáku , a Sněžníku. Bylo dosaženo QSO s Prahou, Krkonošemi , Kutnou Horou,Brdy ,Ostatní OK pracují čile jak CW tak i fone a 1LZ se zůčastnil též poslední fonické soutěže.

Kolegovi OK1OR byla na základě pilné činnosti doporučena žádost o přeřazení do třídy B.Dva další RP se podrobili zkoušce a čekají pouze na úřední oznámení,aby se pustili do stavby vysilače pro třídu C.

OK1LW                            

 

Krátkých vlnách  č. 10/1949 strana 159 vyšla výzva k tvoření odbočky  pro oblast Roudnice n/L a Litoměřice.

Bohužel jsem zatím nenašel nějaký archivní pramen k této případné odbočce.

                                                                                                             

Jak informují Krátké vlny 48-8/9 začínají se vydávat 3 písmené značky. Na pásmech aktivně vysílá OK1GY o čemž svědčí  jeho účast v OK kroužcích uveřejňovaných v Krátkých vlnách. A blíží se padesátá léta. 
                                                                                                          x                                                                             

 

Eda OK1EM